Środa Śląska będzie mogła pochwalić się wyjątkowym osiedlem. Około 1,8 tysiąca mieszkań, które na nim powstaną, będą zasilane i ogrzewanie przy pomocy wodoru. list intencyjny o współpracy w zakresie wykorzystania technologii wodorowej do zasilania osiedla podpisały Polskie Domy Drewniane S.A. i SES Hydrogen, należąca do Grupy Sescom. Projekt będzie pierwszym tego typu osiedlem w Polsce.

Wodór, jako sposób ogrzewania jest nie tylko ekologiczny, ale pozwala również ograniczyć wydatki na energię. Europejska strategia osiągania neutralności klimatycznej zakłada, że do 2050 r. udział wodoru w koszyku energetycznym Europy wzrośnie z obecnego poziomu poniżej 2% do 13–14%.

– Cały czas poszukujemy nowych sposobów na to, żeby inwestycje były jak najbardziej nowoczesne, ekologiczne, energooszczędne, przyjazne dla człowieka i środowiska. Zależy nam także, by angażować w te działania najlepsze polskie firmy. Rozwój technologii wodorowej w obszarze dostarczania energii i ogrzewania mieszkań, który chcemy realizować wspólnie z firmą Sescom, doskonale wpisuje się w te cele – mówi Tomasz Szlązak, prezes zarządu Polskich Domów Drewnianych S.A.

Technologia przyszłości

Wodór jest pierwiastkiem powszechnie dostępnym i ma duży potencjał. Podobnie jak paliwa kopalne może być stabilnym źródłem energii. Ma stosunkowo niską temperaturę spalania i nie wytwarza dwutlenku węgla oraz innych cząstek powodujących powstawanie smogu. Nowoczesne metody pozyskiwania wodoru są oparte na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Oprócz planów ogrzewania wodorem domów w Środzie Śląskiej podpisany został także list intencyjny w sprawie powołania Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Rozwijanie zielonych technologii wodorowych jest dziś niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć długotrwałe cele ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

– My od ponad 10 lat pracujemy nad technologiami wodorowymi, wdrażając i rozwijając nowe koncepcje techniczne i technologiczne, w tym objęte patentami. Ten projekt jest dla nas bardzo ważnym etapem na drodze do upowszechniania wodoru w budownictwie mieszkaniowym – mówi Sławomir Halbryt, Prezes Zarządu SES Hydrogen oraz Sescom S.A.

Cele dla środowiska

Osiedle w Środzie Śląskiej będzie pierwszym, w którym wykorzystany zostanie wodór jako energia. Cele strategiczne wykraczają jednak poza tę inwestycję, bowiem zadaniem Dolnośląskiej Doliny Wodorowej ma być prowadzenie prac naukowo-badawczych, inwestycyjnych i wdrożeniowych, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na potencjał gospodarczo-naukowy regionu. Oprócz tego podmioty zaangażowane w projekt mają wspierać rozwój odnawialnych źródeł energii.

źródło: pddsa.com.pl

Czytaj więcej

Skomentuj