W gminie Inowrocław od 1 czerwca do 30 września w lasach wszystkich kategorii własności prowadzone są prace obserwacyjno-pomiarowe, dotyczące monitoringu lasów.

Realizację tych czynności obejmują ramy systemu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz Międzynarodowego Programu Oceny Wpływu Zanieczyszczeń Powietrza na Lasy (ICP-Forests), koordynowanego przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w ramach Konwencji o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości (Genewa 1979) w latach 2010-2015.

Prace związane z przedmiotowym monitoringiem trwają każdego roku na stałych powierzchniach obserwacyjnych, rozmieszczonych w sieci 8×8 km. Są one częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu. Wykonują ją pracownicy Instytutu Badawczego Leśnictwa bądź osoby przez niego upoważnione.

Inwentaryzacji podlegają lasy w 15 miejscowościach. Wskaźnik zalesienia gminy wynosi 2,83% jej powierzchni.

źródło: inowroclaw.ug.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj