Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze wsparł pożyczką w wysokości 700 tys. zł realizację zadania pt. “Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Biskupice”.

Koszt całkowity zadania wynosi 1 050 tys. zł zł. Fundusz wsparł zadanie pożyczką w wysokości 700 tys. zł zł przeznaczoną na pokrycie wkładu własnego pożyczkobiorcy.

Zadanie polega na modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Stare Biskupice, obejmującej rozbiórkę istniejącej SUW, budowę nowej stacji uzdatniania wody, przebudowę ujęcia wody, budowę: rurociągów międzyobiektowych, odstojnika popłuczyn, zbiornika wyrównawczego wody czystej, zbiornika bezodpływowego na ścieki, rurociągu odprowadzającego oczyszczone wody popłuczne, wylot betonowy do rowu oraz zasilania energetycznego, zasilania sterowniczego i sygnalizacyjnego. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 20 grudnia br.

Zmodernizowana stacja zapewni mieszkańcom miejscowości: Stare Biskupice, Drzecin i Nowe Biskupice (gmina Słubice) wodę w odpowiedniej ilości oraz jakości odpowiadającej obowiązującym standardom i przepisom.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj