Elektrownie wiatrowe offshore, które wybuduje Polenergia dzięki finansowaniu Statoil będą największymi tego typu instalacjami, jakie dotychczas zbudowano w Polsce.

Polenergia podpisała z grupą Statoil umowę na budowę morskich farm wiatrowych na Bałtyku o mocy 1200 MW.

Czekając na decyzję UOKiK

Przeprowadzenie transakcji wymaga uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Z wyliczeń ekspertów wynika, że jeśli uda się do 2030 roku zbudować na Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld zł, a rynek wzbogaci się o dodatkowe 77 tys. nowych miejsc pracy.

Nowe moce wytwórcze

Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na 2 realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków.

– Połączenie sił i doświadczenia Polenergii oraz Statoil gwarantuje realizacje projektu, który otwiera nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej. Przede wszystkim zapewni nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach – mówi Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Morskie farmy wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim zlokalizowane będą na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz miasta Łeba w województwie pomorskim.

Korzystne warunki wietrzne

Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku możliwe będzie bardziej efektywne
wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej. Od stycznia 2017 roku trwa kampania pomiarowa wiatru prowadzona przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępne badania geologiczne dna morskiego.

Trwają też prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwszy prąd z morskiej farmy wiatrowej Polenergii ma popłynąć do sieci w 2022 r.

Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW. Ich wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

Czytaj więcej

Skomentuj