Radni miejscy w Ostrowcu Świętokrzyskim debatowali nad pakietem uchwał dotyczących zmian w gospodarce odpadami komunalnymi, które wymusza na samorządach ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Sesję zdominowała dyskusja nad wysokością opłaty jaką ponosić będą mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego. Radni obniżyli stawki opłat za wywóz śmieci zaproponowane w przedłożonej uchwale. Ostatecznie przegłosowano wspólny wniosek złożony przez kluby radnych Twój Ostrowiecki Samorząd, Platformy Obywatelskiej RP oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poprawiona uchwała została przegłosowana 12 głosami, przy 6 przeciwnych i jednym wstrzymującym się.

W wyniku głosowania stawki  wynosić będą 7,50 zł za odpady segregowane i 14 złotych za zmieszane. Nie przeszedł natomiast wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zaproponowali stawki w wysokości 6 i 12 złotych.

Ostateczne koszty, jakie będą ponosić mieszkańcy, poznamy dopiero po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu firmy, która zajmie się odbiorem odpadów.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj