15 października to dzień od którego firmy pracujące na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta muszą być gotowe do wyjazdu posypywarkami o każdej porze dnia i nocy.

Gotowość do wyjazdu posypywarek już w połowie października wynika z faktu, że pierwsze działania przeciwdziałające śliskości na jezdniach zdarzają się właśnie w październiku. Dotyczy to zwłaszcza jezdni na mostach czy wiaduktach. – To, że do wyjazdu przygotowanych jest 170 posypywarek nie oznacza, że miasto ponosi koszty. Umowy z wykonawcami są skonstruowane tak, że wymagamy gotowości przez sześć miesięcy, ale płacimy tylko za konkretnie zrealizowane działania – tłumaczą urzędnicy z ZOM.

Siedem firm pracujących na zlecenie ZOM już w pierwszej połowie października przeszło pierwszą kontrolę przygotowania do sezonu zimowego. W tym tygodniu rozpoczęła się kolejna kontrola baz, na których stacjonują pługosolarki i składowane są środki do likwidacji śliskości.

W sezonie zimowym 2012/13 do likwidacji śliskości zimowej nadal stosowane będą środki przewidziane rozporządzeniem Ministra Środowiska, czyli chlorek sodu zwilżany w trakcie posypywania solanką, mieszanka chlorku sodu z chlorkiem wapnia przy temperaturach niższych niż -5 st. C oraz na drogach nieutwardzonych i nieposiadających odwodnienia kruszywo.

– Szacuje się, że jedno posypanie jezdni chlorkiem sodu o stężeniu 20 g/m2 zastępuje trzykrotne posypanie piaskiem czy grysem. Ponadto zastosowanie soli eliminuje koszty związane ze sprzątaniem kruszywa na wiosnę, na co należałoby przeznaczyć dodatkowe pokaźne środki finansowe – informuje ZOM.

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczania ok. 40 % stołecznych dróg. To ulice o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz te gminne po których kursują autobusy komunikacji miejskiej. Oprócz ZOM przejezdnością stołecznych ulic zajmują się też Urzędy 18 Dzielnic, które zlecają oczyszczanie pozostałych dróg o kategorii gminnej oraz zarządcy i administracje w odniesieniu do dróg wewnętrznych i uliczek na terenie osiedli.

źródło: ZOM w Warszawie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj