Jest zielone światło dla dalszych prac przy uchwale zmieniającej zasady umieszczania elementów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Torunia.

Zmiany w prawie wprowadzone w kwietniu 2015 r., dotyczące ochrony krajobrazu, dały gminie narzędzie do poprawy estetyki miasta. Nowy przepis umożliwił podjęcie przez radę miasta uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Przyjęta przez radnych uchwała pozwoli przeciwdziałać degradacji przestrzeni miejskiej – zaznacza Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. – Wprowadzenie regulacji wpłynie korzystnie na jakość przestrzeni publicznej,  przyczyni się do poprawy wizerunku miasta i postrzegania miejskiego krajobrazu. – dodaje.

Radni przyjęli uchwałę podczas sesji 17 grudnia 2015 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj