Executive Master of Business Administration to jeden z projektów nauczania podyplomowego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dedykowany sektorowi wodociągowo-kanalizacyjnemu. To pierwsze takie studia w Polsce, opracowane we współpracy z ekspertami branżowymi.

Program studiów adresowany jest przede wszystkim do menedżerów, ekspertów oraz  specjalistów sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. Stanowi wyraźną odpowiedź na ich potrzeby oraz dostarcza nowoczesną wiedzę i umiejętności pożądane w ciągle zmieniającym się świecie współczesnego biznesu. Program studiów przewiduje liczne wykłady, spotkania, gry symulacyjne oraz zagraniczne wizyty studyjne.

Executive Master of Business Administration dla branży wodociągowej to intensywny, międzynarodowy program w zakresie zarządzania i biznesu, oferujący bardzo wysoki poziom merytoryczny, wspomagany praktycznymi rozwiązaniami procesów zarządzania i dostosowany do branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Menedżerowie zdobywają wiedzę podaną w przystępny sposób i możliwy do bezpośredniego zastosowania w konkretnej dziedzinie.

– Studia podyplomowe dedykowane to doskonała kadra praktyków i zindywidualizowany program nauczania, dobrany do potrzeb kształcenia menadżerów branży komunalnej. Wiedza z zakresu zarządzania jest dostosowana do obecnych i przyszłych potrzeb rynkowych – mówi Piotr Komraus, Prezes Zarządu Wodociągów Siemianowickich Aqua-Sprint Sp. z o.o.

Zajęcia koncentrują się na zarządzaniu finansami, marketingu, zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, a także zarządzaniu międzynarodowym. Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony wśród kadry kierowniczej oraz przedsiębiorców. Pozyskują wiedzę na temat najnowszych rozwiązań i metodyk funkcjonujących w zarządzaniu oraz opracowywania i wdrażania strategii w firmach z branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

– Współpracując z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, widzę z jaką pasją i zaangażowaniem Uczelnia odpowiada na zmieniające się warunki gospodarcze. Studia menedżerskie, szczególnie w zakresie gospodarki komunalnej, posiadają bardzo dobry program nauczania, a dzięki współpracy z ekspertami oraz zagranicznymi partnerami, odpowiadają na zapotrzebowania rynku, przygotowując do pracy w wyspecjalizowanych dziedzinach – komentuje Andrzej Malinowski, Wiceprzewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Prezes Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o.o.

Studia uzyskały patronat Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: rekrutacja.wsb.edu.pl/studia-podyplomowe. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń WSB, tel. 32 295 93 11.

Czytaj więcej

Skomentuj