25 tysięcy zł – to maksymalna kwota dofinansowania, jakie można uzyskać w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego „Sukces to twoje naturalne środowisko – przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników, dotyczących promocji zasad zrównoważonego rozwoju w miejscu pracy”.

Ministerstwo Środowiska na zgłoszenia czeka do 9 lipca 2010 r. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na upowszechnianiu wśród pracowników urzędów oraz przedsiębiorców i ich pracowników wiedzy na temat ochrony środowiska oraz społecznej odpowiedzialności biznesu z zakresu ochrony środowiska w miejscu pracy.

O dotację mogą ubiegać się fundacje, stowarzyszenia oraz związki stowarzyszeń działające w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na wspieranie realizacji zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 100 000 zł (brutto). Minimalna wysokość dotacji wynosi 10 000 zł (brutto), maksymalna – 25 000 zł (brutto). Przypominamy, że wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny w wysokości minimum 20% kosztów realizacji zadania. Termin realizacji zadania nie może przekroczyć 31 października 2010 r.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj