Podsumowano V edycję Wojewódzkiego Konkursu “Program Ekozespołów na Śląsku – Detektywi środowiska w mojej szkole/przedszkolu”.

Celem konkursu była promocja ekologicznego stylu życia w domu i szkole poprzez oszczędne korzystanie z zasobów energii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, poszanowanie zasobów wody, zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Fundacja GAP Polska w Warszawa.

W ramach konkursu w placówkach edukacyjnych w regionie uczniowie poznawali sposoby oszczędzania zasobów naturalnych, a także przeprowadzili ankiety badające styl życia i jego wpływ na zużycia m.in. wody, prądu. Placówki organizowały kampanie promujących ekologiczne działania.

W szkołach i przedszkolach prowadzono zbiórkę surowców wtórnych. Jej wynik to ponad 36 ton makulatury, ok. 2 ton plastiku, ponad tona zużytych baterii, 520 kg metalowych puszek, 1 385 kg szkła i 359 kg złomu metalowego. Pozyskanymi pieniędzmi placówki finansowały różne proekologiczne działania, między innymi przeznaczały je na akcje Klubu Gaja – wykup koni przeznaczonych na rzeź, sadzenie drzew, zakup nagród w szkolnych konkursach ekologicznych i akcje charytatywne. Członkowie ekozespołów zachęcali i pozyskiwali do współpracy rówieśników, prowadzili kampanie wśród społeczności lokalnych, organizowali spotkania dla przedszkolaków

W V edycji konkursu wzięło udział 50 placówek z całego województwa, w tym 15 przedszkoli, 2 szkoły specjalne i 1 ośrodek socjoterapii, 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów i jedna szkoła ponadgimnazjalna. W prace ekozespołow zaangażowanych zostało 186 nauczycieli i wychowawców oraz 1800 uczniów i przedszkolaków.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj