1 / 8

Rozbudowa punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych, nowoczesna sortownia z instalacją do mechaniczno-ręcznego sortowania surowców wtórnych i kompostownia do przetwarzania odpadów zielonych. W Lubaniu zakończono kolejny etap rozbudowy regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Inwestycję realizował Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.

14 gmin rozbudowuje RIPOK

Instalacja powstała i jest ciągle rozbudowywana w ramach porozumień międzygminnych zawartych przez 14 gmin regionu zachodniego gospodarki odpadami komunalnymi województwa dolnośląskiego.

Przedsięwzięcie obejmowało:

  • rozbudowę punktu przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych wraz z niezbędnymi instalacjami teletechnicznymi i wentylacyjnymi ograniczającymi przedostawanie się pyłów  i odorów do atmosfery z automatycznymi bramami wraz z kurtynami powietrznymi;
  • sortownię z instalacją do mechaniczno-ręcznego sortowania surowców wtórnych selektywnie zbieranych głównie wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, metali i papieru wraz z  niezbędnymi instalacjami teletechnicznymi, montażem nowoczesnej linii do sortowania składających się z nowoczesnych separatorów, przenośników i kabin wraz z zapleczem socjalnym dla pracowników;
  • kompostownię do przetwarzania selektywnie zbieranych na terenie działania RIPOK-u odpadów zielonych, z których produkowany będzie tzw. „polepszacz do gleby” zwany „kompozgiuczkiem”.

Instalacja w Lubaniu o wydajności 3 tys. ton rocznie wyposażona jest w system intensywnego napowietrzania, jest skanalizowana, wyposażona w system zraszania, ogrodzona, oświetlona i otoczona barierą zieleni.

Jedna z najnowocześniejszych instalacji w kraju

W ramach inwestycji wybudowana została też tzw. infrastruktura towarzysząca: wodno-kanalizacyjna wraz z przepompownią, energetyczna z trafostacją, transportowo-drogowa. Zakupiono też niezbędny sprzęt i wyposażenie.

– Inwestycja przyczyni się do osiągnięcia coraz to wyższych wymaganych wskaźników w zakresie odzysku i recyklingu surowców wtórnych oraz zagospodarowania odpadów biodegradowalnych – stwierdzają przedstawiciele lubańskiego przedsiębiorstwa.

– Pozwoli również spełnić wszystkie niezbędne unijne wymagania techniczne, środowiskowe i organizacyjne w ramach tzw. BAT i dodatkowo wpisuje się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Niewątpliwie lubańska regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych staje się jednym z najnowocześniejszych tego typu zakładów w Polsce – zaznaczają.

Inwestycja kosztowała 29 mln zł. Przedsiębiorstwo otrzymało 17 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 (środków pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Na zachowanie płynności finansowej i wkład własny przedsiębiorstwo otrzymało pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Skomentuj