W ramach realizacji II etapu projektu „Gospodarka wodno-ściekowa dla miasta Olsztyna”, współfinansowanego z Funduszu Spójności, w tamtejszej oczyszczalni ścieków „Łyna” zostanie udoskonalony proces zagospodarowania osadów. W tym celu zostaną zamontowane urządzenia do suszenia i spopielania odwodnionych osadów. Przewidywalna ilość zebranego osadu wyniesie w ciągu roku ponad 14 tys. m3. Z kolei powstałe podczas tego procesu popioły będą wywożone na miejskie składowisko odpadów. Dzięki zagospodarowaniu osadów z olsztyńskiej oczyszczalni zostaną całkowicie wyłączone z eksploatacji poletka osadowe oraz składowisko osadów. Przewidywalny koszt prac to ponad 5 mln euro.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj