Suszenie osadów ściekowych rozwija się w naszym kraju bardzo dynamicznie czego mogłaby pozazdrościć niejedna pokrewna branża – mówi dr inż. Tadeusz Pająk, wykładowca Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. – Rozwój krajowych oczyszczalni ścieków, a wraz z nimi metod zagospodarowania osadów opartych na ich suszeniu i spalaniu, z ok. 18% udziałem wśród metod zagospodarowania osadów, powoduje, że Polska obecnie lokuje się w środku państw członkowskich UE – dodaje.

Wzrost znaczenia tej formy gospodarowania odpadami podkreśla również prof. dr inż. Marek Jerzy Gromiec z Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: – Według Krajowego Planu Gospodarki Odpadami termiczne przekształcanie osadów ściekowych zostało uznane jako zasadnicza metoda ich zagospodarowania, obejmująca w roku 2018 około 60 % całkowitej masy tych odpadów, tj. około 424 tys. ton s.m. (w stosunku do szacowanej w tym roku ilości wytworzonych osadów komunalnych- 707 tys. ton s.m.).

Intensyfikacja branży ściekowej niesie to ze sobą silną potrzebę dyskusji i wymiany poglądów. W związku z tym w dniach od 14 do 16 września w Kielcach odbędzie się V Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa pt. „Suszenie i termiczne przekształcanie osadów ściekowych” na temat szeroko rozumianych uwarunkowań, efektów wdrożenia i kolejnych projektów instalacji przekształcania komunalnych osadów ściekowych. Nie zabraknie prezentacji i dyskusji wszelkiego rodzaju uwarunkowań, od prawnych po finansowo-ekonomiczne czy środowiskowe.

Na konferencję  serdecznie zaprasza organizator –  firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest jednym z patronów medialnych spotkania.

Więcej szczegółów na temat konferencji (wraz z formularzem zgłoszenia do  uczestnictwa) można znaleźć tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj