13 projektów, na ogólną kwotę w wysokości prawie 2,2 miliona zł, w ramach miejscowego Budżetu Obywatelskiego, w 2023 roku zrealizuje miasto Suwałki (woj. podlaskie).

Jak informuje Urząd Miejski w Suwałkach, mieszkańcy na wskazane przez siebie projekty, oddali prawie 9 tys. głosów. Wybierano spośród 36 projektów.
Ostatecznie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Suwałki, dofinansowaniem objęte zostaną cztery tzw. projekty małe o wartości do 150 tys. zł, dwa projekty duże o wart. do 900 tys. zł i siedem mikro o wart. do 15 tys. zł.

2 miliony 196 tysięcy zł na BO

Na obecnym etapie, szacowana wartość wybranych projektów zamyka się w kwocie w wysokości 2 mln 196 tys zł. Przy czym, miasto zabezpieczyło w budżecie kwotę w wysokości 2,65 mln zł. Natomiast dokładna wartość projektów znana będzie po przeprowadzeniu przetargów.
Wiadomo już też, że mieszkańcy Suwałk postawili głównie na budowę parkingów, utwardzenie dróg, a także inwestycje związane ze sportem oraz ochroną zwierząt.
Złożono m.in. wnioski na budowę tężni solankowej na suwalskich bulwarach, parkingu osiedlowego, remont lokalnej drogi oraz zielone centrum integracji mieszkańców.
Wybrano również tzw. projekty miękkie, czyli np. organizację pikniku rodzinnego, projekt promujący zdrowy tryb życia, czy też akcję kastracyjną psów i kotów.

8 tysięcy 831 głosów

Dodajmy także, że w głosowaniu nad suwalskim BO na 2023 rok, oddano 8 tys. 831 głosów. Przy czym, za pomocą internetu głosowało 4 tys. 610 osób. Natomiast formularze w wersji papierowej wypełniło 4 tys. 221 mieszkańców Suwałk.

Czytaj więcej

Skomentuj