Miasto Suwałki (Podlaskie) przez ostatnie sześć lat wydało 1 mln 370 tys. zł na wymianę starych pieców centralnego ogrzewania. Dotychczas z miejskiej dotacji na ten cel skorzystały 393 rodziny.

Jak informuje magistrat, największą popularnością cieszyły się w tym czasie przyłącza do sieci gazowej. Z dotacji na instalację pieca gazowego skorzystało 240 mieszkańców. 92 osoby podłączyły się do sieci miejskiej, a w 61 zabudowaniach wymieniono piece na proekologiczne.

W tym roku miasto Suwałki przeprowadzi siódmą edycję programu. Przeznaczy na ten cel kolejne 200 tys. zł. Dotacje, w zależności od zasobności mieszkańców Suwałk, wynoszą od 3 do 6 tys. zł, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych – 15 tys. zł.

Suwalczanie mogą składać wnioski w tym programie od 15 lutego do końca marca.

Władze Suwałk przyjęły Program Gospodarki Niskoemisyjnej w 2015 r. Zakłada on redukcję zużycia energii, zwiększenie udziału w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawę jakości powietrza w mieście. Program pozwala na pozyskiwanie na ten cel środków unijnych. Samorząd w ramach tego programu w 2018 r. zainstalował w mieście 11 czujników monitorujących jakość powietrza.

Czytaj więcej

Skomentuj