W Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zmiany granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Z obszaru Parku wyłączony zostanie obszar o powierzchni ok. 1,3 ha tworzący enklawę na Świętym Krzyżu (Łyścu). Jednocześnie ŚPN powiększy się o ok. 62 ha lasów w gminie Waśniów.

Rozporządzenie zostało opublikowane 18 stycznia. Zgodnie z nim z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego wyłączone zostały nieruchomości tworzące enklawę na wzgórzu Święty Krzyż (Łysiec) o łącznej powierzchni 1,35 ha, m.in. z bazyliką i zabudowaniami klasztornymi. Zabiegali o to Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża, pomysł krytykowali przyrodnicy i naukowcy.

Jednocześnie zgodnie z rozporządzeniem w granice ŚPN włączone zostaną nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa, znajdujące się do tej pory w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, leżące na terenie gminy Waśniów o łącznej powierzchni 62,5 ha.

Krytyka środowisk naukowych

Wyłączenie szczytu Łyśca ze Świętokrzyskiego Parku Narodowego krytykowali ekolodzy, przyrodnicy i naukowcy m.in. Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej Polskiej Akademii Nauk argumentując, że “stworzenie wewnątrz parku enklawy niepodlegającej rygorom ochronnym może stanowić dla niego duże zagrożenie”.

Uchwałę, w której krytycznie oceniono projekt rozporządzenia, podjęła również rada naukowa ŚPN. Przyrodnicy wskazywali również, że zmiana granic parku, omija przepisy Ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie z nią likwidacja lub zmniejszenie parku narodowego “następuje wyłącznie w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru”. Petycję przeciwko usunięciu Świętego Krzyża z granic parku podpisało ponad 38 tys. osób.

Petycja do rządu

W opublikowanej w październiku ub.r. petycji do rządu Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża podkreślili, że “od wielu lat starają się o integralność całego pobenedyktyńskiego zespołu klasztornego, o przywrócenie jego pierwotnego, sakralnego charakteru”. “Nie chodzi o żadne wycinanie drzew, czy dewastację Świętokrzyskiego Parku Narodowego” – zaznaczyli.

“Natomiast 1000-letnie Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego nie posiada obecnie żadnej sali konferencyjnej, żadnego większego refektarza, żadnych możliwości noclegowych. Sanktuarium nie dysponuje pomieszczeniami, które mogłyby służyć prowadzeniu rekolekcji, sympozjów naukowych czy szeroko pojętej edukacji religijno-patriotycznej” – napisano w petycji.

“Dlatego domagamy się sprawiedliwości dziejowej, zwrotu pomieszczeń klasztornych, byśmy mogli normalnie funkcjonować, służyć Bogu i ludziom, regionowi świętokrzyskiemu i całej Ojczyźnie” – napisali Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej ze Świętego Krzyża.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Czytaj więcej

Skomentuj