24 marca 2010 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku uroczyście podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, Gmina Zambrów”.

Projekt został wyłoniony w procedurze konkursowej, przeprowadzonej w ramach II priorytetu (gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To już siódme zadanie dofinansowane z tego programu, a zarazem trzecie w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi w województwie podlaskim.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku a Gminą Miastem Zambrów. Planowany całkowity koszt realizacji inwestycji to 38,8 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Spójności wyniesie 21,6 mln zł.

Przedmiotem projektu jest utworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami na obszarze aglomeracji liczącym 26 gmin. Jego podstawowym elementem będzie budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Czerwony Bór w gminie Zambrów.

Po zakończeniu prac związanych z projektem powstaną warunki do przyjęcia i zagospodarowania odpadów z obszaru zamieszkałego przez 164 tys. osób. Realizacja przedsięwzięcia zapewni utworzenie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz umożliwi objęcie selektywną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców gmin uczestniczących w projekcie (realizacja tych celów nastąpi w roku 2025). Przy czym założono, że w 2013 r. system gospodarki odpadami oraz ich selektywnej zbiórki obejmie 90% mieszkańców obszaru znajdującego się w zakresesie zadania.

Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec III kwartału 2014 roku.

źródło: wfosigw.bialystok.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj