Jeśli dotychczas ktoś nie zdecydował się jeszcze na podpisanie umowy z wodociągami, ma na to niecały miesiąc – przypominaja władze Jaworzna.

Wiadomo, że złożony w czerwcu wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek, który złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, dotyczył przyznania mieszkańcom Jaworzna dodatkowych pieniędzy na budowę prywatnych przyłączy kanalizacyjnych. Dzięki rozstrzygnięciu – osoby, które w 2012 roku podpisały umowy z wodociągami na wykonanie podłączenia kanalizacyjnego, zyskają dodatkowy zwrot części kosztów budowy przyłącza.

Połączenie tego wsparcia z dotacją uruchomioną przez prezydenta miasta (zwrot kosztów budowy przyłącza w wysokości 50 proc., jednak nie więcej niż 2000 zł), stwarza niespotykaną i niepowtarzalną okazję realizacji przyłącza kanalizacyjnego, przy niewielkim udziale środków własnych mieszkańca.

– Ta atrakcyjna oferta, może się już nie powtórzyć. Osoby, które do tej pory nie zdecydowały się na zawarcie umowy z wodociągami, będą mogły  liczyć wyłącznie na dotację z gminy lub na pokrycie kosztów budowy przyłącza w całości z własnych środków. Dla niektórych i to może okazać się dużym obciążeniem – wyjaśnia Sławomir Grucel, rzecznik prasowy MPWiK. – Dzięki tak przygotowanemu wsparciu podłączenie do kanalizacji staje się łatwe i niedrogie.

Oprócz dotacji z NFOŚ umowa zapewnia: pełną obsługę dokumentacyjną, rozłożenie pozostałych  płatności na nieoprocentowane raty i 10 lat  gwarancji na zrealizowaną usługę. Dlatego też, MPWiK ogłasza kolejny nabór wniosków o zawarcie umowy o zapewnienie wykonania podłączenia kanalizacyjnego. Ostateczny termin zawierania umów mija 15 grudnia 2012 r.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Spółki przy ul. św. Wojciecha 34 w dziale JRP oraz pod numerem tel. 32 / 318 60 74, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna – faza I to jedna z największych miejskich inwestycji od kilkudziesięciu lat. W jej wyniku powstanie 86 km kanalizacji, ponad 4 km sieci wodociągowej, 14 tłoczni i przepompowni oraz Stacja Uzdatniania Wody.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (to łącznie 110 mln zł z 206,3 mln zł wartości całego projektu). Inwestycja zakłada wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej na terenie realizacji inwestycji, poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby,  a także dostosowania gospodarki ściekowej Gminy Jaworzno do wymagań Polski i Unii Europejskiej. Prace prowadzone będą w dzielnicach Góra Piasku, Długoszyn, Ciężkowice i Pieczyska. Projekt zakłada również budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu "Piaskownia" wraz z siecią wodociągów.

źródło: jaworzno.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj