Komisja Przetargowa powołana przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie wyłoniła wykonawcę, który wybuduje Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Jest nim Mostostal Warszawa S.A.

Wartość kontraktu opiewa na kwotę ponad 666 mln zł brutto. Zakład powstanie na Ostrowie Grabowskim. Pierwsze odpady zostaną w nim zutylizowane w grudniu 2015 r.

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę zostało ogłoszono w sierpniu ubiegłego roku. O kontrakt ubiegały się 4 przedsiębiorstwa:

1 Konsorcjum firm:  Warbud SA (lider),VINCI Environnement SAS, VINCI Environnement Polska Sp. z o.o.
2 RAFAKO S.A.
3 Mostostal Warszawa S.A.
4 Konsorcjum firm: INTEGRAL Engineering und Umwelttechnik GmbH, ERBUD S.A

Od momentu ogłoszenia wyników wykonawcy mają 10 dni na złożenie odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej. Zatem umowa na budowę może zostać podpisana nie wcześniej niż 23 kwietnia 2012 r.

Projekt czyli Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Beneficjentem dotacji jest powołany w tym celu Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o. Na finasowanie Projektu składa się dotacja z Funduszu Spójności w kwocie 255 mln, pożyczka preferencyjna z NFOŚiGW 280 mln PLN oraz środki własne 47 mln PLN. Wartość całkowita Projektu to kwota 711 415 215 PLN.

Inwestycja zostanie zrealizowana według formuły Zaprojektuj i Wybuduj, a przedmiotem budowy jest nowoczesny, spełniający najwyższe, dostępne techniki i technologie UE w zakresie ochrony środowiska (BAT). Zakład zostanie zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić pracę ciągłą przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z gwarantowaną ilością godzin co najmniej 7500 na rok. Jego moc przerobowa dzięki zastosowaniu dwóch linii technologicznych będzie wynosić 150 000 ton/ rok  i około 20 ton na godzinę . Ponadto dzięki zastosowaniu najnowszych technologii stwarza też możliwość odzysku energii cieplnej i elektrycznej.

źródło: szczecin.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj