Dwa szczecińskie szpitale (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony) otrzymają z NFOŚiGW w sumie ok. 47 mln zł dofinansowania. Dotacje oraz niskooprocentowane pożyczki z programu “Budownictwo energooszczędne; cz. 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków SPSK 1 PUM w Policach oraz Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.

Umowy regulujące udzielenie wsparcia finansowego podpisali ze strony NFOŚiGW: wiceprezesi Paweł Mirowski i Artur Michalski oraz dyrektor Małgorzata Usielska, reprezentująca Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony i dyrektor Konrad Jarosz z Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W uroczystości uczestniczyli także: wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

– Obok poprawy komfortu leczenia i opieki nad pacjentami oraz wsparcia pracy personelu medycznego, prezentowane dziś projekty przyniosą wymierne rezultaty ekonomiczne i ekologiczne – przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w modernizowanych budynkach oraz istotną redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Wystarczy wspomnieć, że pozwolą na obniżenie emisji CO2 do atmosfery o 6062,68 ton rocznie, a to oznacza czystsze powietrze i zdrowszych mieszkańców regionu – podkreślała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

– Poza korzyściami dla środowiska naturalnego, w postaci mniejszego zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania budynków, modernizacja pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania – dodał wojewoda Zbigniew Bogucki. – Oszczędności z tego tytułu będzie można zagospodarować np. na inwestycje związane ze skuteczniejszym diagnozowaniem i leczeniem pacjentów.

Gruntowna przebudowa

Przedsięwzięcie “Termomodernizacja budynków SPSK 1 PUM w Policach przy ul. Siedleckiej 2” zostanie przeprowadzone do końca czerwca 2023 r. przy dofinansowaniu z NFOŚiGW w wysokości 41,3 mln zł dotacji oraz ponad 2,1 mln zł preferencyjnej pożyczki. Koszt całkowity zadania wyniesie ok. 43,5 mln zł.

Beneficjent dofinansowania – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Szczecinie im. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego to największa i jedna z najnowocześniejszych placówek tego typu w regionie – kluczowa dla lokalnej społeczności jako jedyny publiczny szpital na terenie powiatu polickiego.

Prace przewidziane w projekcie obejmą 9 budynków o powierzchni 19 876,42 m kw. Będą polegać m.in. na ociepleniu ścian zewnętrznych, wykonaniu nowych izolacji przeciwwilgociowych, wymianie okien, drzwi i instalacji centralnego ogrzewania. Nastąpi także przebudowa istniejącej wentylacji mechanicznej, lokalnej sieci ciepłowniczej dystrybuującej ciepło do budynku z lokalnego źródła ciepła, i samego źródła ciepła. Uruchomione zostaną: pompa ciepła oraz instalacja fotowoltaiczna – wszystko z zastosowaniem systemu BMS.

Dzięki inwestycji dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych sięgnie 0,23 MWe, a ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 203,25 MWh/rok. Zmniejszy się zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych o 49 257,95 GJ/rok.

Projekt “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących zasoby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie” zostanie dofinansowany przez NFOŚiGW kwotą blisko 3,2 mln zł dotacji oraz 560 tys. niskooprocentowanej pożyczki. Koszt całkowity ocieplenia obiektów sięgnie ok. 6 mln zł.

Przedmiotem projektu będzie modernizacja energetyczna 7 222,03 m2 budynku “B” Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie, która potrwa do czerwca 2023 r. W jej ramach zostaną docieplone ściany zewnętrzne i stropy, nastąpi wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu grzewczego oraz instalacji ciepłej wody użytkowej. Przewidziano także wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne.

Efektem prac termomodernizacyjnych będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 6 077,27 GJ/rok.

Komfort dla medyków

– Wspomniane projekty są przykładem tego, jak sukcesywnie zmniejszamy zużycie energii w budynkach publicznych w Polsce, dofinansowując przedsięwzięcia termomodernizacyjne m.in. z programu priorytetowego “Budownictwo energooszczędne”. Jako NFOŚiGW chcemy nie tylko utrzymać, ale wręcz zwiększyć tempo prośrodowiskowych działań dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i nadal synchronizować je z szeregiem naszych innych inicjatyw kierowanych zarówno – jak w przypadku programów Czyste Powietrze czy Mój Prąd – do pojedynczych rodzin, jak i mających charakter strategicznych narodowych inwestycji, kluczowych dla transformacji energetycznej całego kraju – zaznaczył Artur Michalski, wiceprezes NFOŚiGW.

Oczekiwania społeczne wobec szpitali, przychodni, odpowiednich procedur i zasobów leczniczych rosną, nie tylko z powodu pandemii, ale także z powodu utrudnień, jakie ona wywołuje przy leczeniu innych chorób. Zarówno pacjentom, jak i cichym bohaterom tej walki – wszystkim medykom – potrzebne są jak najbardziej komfortowe warunki diagnostyki, leczenia oraz pracy poprzez wyposażanie modernizowanych obiektów w nowoczesne rozwiązania techniczne i logistyczne, ale i energooszczędne – generujące mniejsze koszty utrzymania. Dlatego nie mamy żadnych wątpliwości, że wsparcie dla inwestycji o takim charakterze jest niezbędne, a rezultaty pożądane. Cieszę się, że oferując stabilne, zabezpieczone środki finansowe na przedsięwzięcia w tak newralgicznych ośrodkach leczniczych w województwie zachodniopomorskim, odpowiadamy na konkretne oczekiwania lokalnej społeczności – podkreśla wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Czytaj więcej

Skomentuj