Około 23 mln zł wyda gmina Szczucin na drugi etap programu unieszkodliwiania azbestu.

Jak podaje PAP, gmina Szczucin uzyskała już na ten cel 9,6 mln zł z EkoFunduszu, a kolejne 12 mln zł zostały zarezerwowane ze środków NFOŚiGW. Pozostałe pieniądze samorząd uzyska z preferencyjnej pożyczki.

Samorząd Szczucina, gminy, na terenie której zalega najwięcej w kraju odpadów azbestowych od 1996 roku podejmuje działania przeciwdziałające negatywnym skutkom zanieczyszczenia środowiska. Dotychczas wykonano prace na odcinkach dróg o łącznej długości ponad 90 km, które kosztowały prawie 30 mln zł.

Problem Szczucina z azbestem rozpoczął się w 1959 roku, kiedy uruchomiono tam wytwórnię materiałów budowlanych azbestowo-cementowych. Odpady z fabryki powszechnie były wykorzystywane na terenie gminy do utwardzania nawierzchni dróg, ścieżek placów i podwórek oraz jako dodatek do materiałów budowlanych w gospodarstwach wiejskich.

Szacuje się, że na terenie gminy łączna ilość odpadów azbestowych i ziem nim zanieczyszczonych wynosi nawet 1 mln metrów sześciennych, z czego około 330 tys. metrów sześć. zalega na drogach o łącznej długości ponad 100 kilometrów. 

W latach 1996-1998 na terenie gminy zrealizowano program Komitetu Badań Naukowych. Wykazał on katastrofalne skażenie środowiska azbestem, wskazując na nawierzchnię dróg jako główne źródło emisji szkodliwych włókien.

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj