Polska jest kandydatem na gospodarza Konferencji klimatycznej ONZ w 2013 r. Rada Ministrów zatwierdziła na wniosek Ministra Środowiska kandydaturę Polski, dając zielone światło do dalszych starań o nominację.

Co roku krajem prowadzącym negocjacje międzynarodowe i organizującym szczyt jest inne państwo z wybranego rotacyjnie regionu świata. Dlatego zgłoszenie wymaga jeszcze akceptacji Grupy Wschodnioeuropejskiej (EEG), gdyż Polska jest jej członkiem i obejmując prezydencję byłaby jej przedstawicielem.

Szczyt w Polsce odbywałby się w listopadzie 2013 r. w Warszawie. Oznaczałoby to wizytę przywódców państw i rządów oraz negocjatorów ze 190 krajów świata, szacunkowo nawet 10 tys. osób.

Ostateczna decyzja o wyborze miasta i kraju goszczącego szczyt zostanie zatwierdzona podczas tegorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ w Katarze, w Doha, na przełomie listopada i grudnia.

Polska już raz była organizatorem Konferencji Klimatycznej ONZ. W 2008 r. w Poznaniu gościła przeszło 10 tys. delegatów z całego świata. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj