W rejonie ul. Łobzowskiej w Krakowie trwają obecnie prace remontowe nawierzchni chodnika. Celem robót jest m.in. poszerzanie tzw. okienek, w których rosną drzewa. Wszystko po to, by poprawić nie tylko bezpieczeństwo pieszych, ale przede wszystkim po to, by polepszyć warunki rozwoju zieleni w centrum stolicy Małopolski. Wcześniej, w mieście tym wykonano więcej tego rodzaju działań. 

Jak wyjaśniają ww. krakowskie instytucje, działania mające na celu poprawę warunków siedliskowych drzew rosnących w ciągach ulic prowadzone są systematycznie, w ramach bieżącego utrzymania zieleni.

Najczęściej stosowaną metodą jest poszerzanie okienek, w których rosną drzewa. Tego rodzaju prace uwzględnia się już na etapie planowania remontów chodników i ciągów pieszych i tym podobnych inwestycji. Realizuje się je kompleksowo na całym odcinku zakładanego remontu.

Do tej pory takie działania wykonane zostały m.in. wzdłuż fragmentu ulicy Szlak i przy ul. Straszewskiego w Krakowie.

Pod ścisłym nadzorem konserwatora

Dodajmy, że usuwanie płyt chodnikowych i poszerzanie okienek przy poszczególnych okazach drzew prowadzone jest sukcesywnie na terenie całego miasta. Niekiedy wymaga ono uzgodnień z władzami konserwatorskimi. Tak jest chociażby przy ul. Szerokiej.

Czasem jednak wystarczą jedynie ustalenia zakresu prac i jego zaplanowanie wspólnie z zarządcą chodnika. Co do zasady też, przed rozpoczęciem prac remontowych pracownicy ZDMK w kontakcie z pracownikami ZZM ustalają zakres możliwego powiększenia okienka.

Można też oczyszczać okienka

Inną metodą prowadzącą do poprawy warunków wzrostu drzew jest czyszczenie okienek, w których one rosną. Tego rodzaju prace zostały zrealizowane w ostatnich miesiącach wzdłuż ulic: Karmelickiej, Zwierzynieckiej, Siemiradzkiego, Rakowickiej, Poselskiej i Tarłowskiej. Podczas prac, spulchniana była gleba i usuwana niepotrzebna już agrowłóknina.  Każdorazowo też górna warstwa podłoża przykryta została zrębkami, które rozkładając się odżywiają glebę.

Aktywność mieszkańców i BO

Dużo lokalizacji, w których okienka zostały poszerzone, bądź utworzone w ramach zazieleniania miejskiej przestrzeni, zgłosili mieszkańcy Krakowa.

Tego typu działania realizowane są m.in. w ramach zadania ujętego w krakowskim Budżecie Obywatelskim pn.: „Kraków zrywa z betonem”. Przykłady realizacji ujętych w wyżej wymienionym projekcie, to: sosna przy moście Dębnickim i graby przy ul. Madalińskiego które to drzewa zajęły miejsce chodnika. Natomiast w nowych okienkach przy ul. Studenckiej pojawi się lipa srebrzysta Varsaviensis.

Każdy przypadek jest inny

Dodajmy, że wszystkie roboty, które dotyczą drzew analizowane są przez pracowników krakowskiego ZZM pod kątem możliwości rozsądnego zaplanowania prac.

Każdy przypadek rozpatruje się indywidualnie. Zwłaszcza jeśli dotyczy to dużych drzew. Jak podkreślają krakowscy specjaliści, indywidualna ocena sytuacji i kondycji drzewa jest niezmiernie ważna. Rzecz w tym, by dokonując pozornie pozytywnej zmiany, w rzeczywistości drzewom nie zaszkodzić. Niekiedy np. usunięcie płyt chodnikowych może skutkować uszkodzeniem systemu korzeniowego drzew lub taką zmianą ich warunków siedliskowych, która niekorzystnie wpłynie na stabilność drzewa, przyzwyczajonego już do otoczenia, do którego się ono zaadaptowało.

 

Czytaj więcej

Skomentuj