Fundacja RECAL wspólnie z portalami eduinfo.pl oraz ekoinfo.pl ogłosiła na początku roku szkolnego nowy konkurs. Jego celem jest opracowanie w interesującej młodzież formie stron internetowych na temat recyklingu alu-puszek przez ich rówieśników. Z punktu widzenia organizatorów istotne są: promocja zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek po napojach wspierana komunikacyjnie poprzez serwisy internetowe placówek uczestniczących w konkursie, włączenie placówek do aktywnej edukacji ekologicznej poprzez istotny nośnik przekazu jakim jest Internet, praktyczne upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu i potrzeby jego stosowania wśród uczniów i ich rodziców, mobilizacja młodych ludzi do twórczego myślenia i współpracy w grupie nad projektem. Adresatami konkursu są placówki ponadpodstawowe i ich wychowankowie w wieku od 12 do 19 lat z terenu całej Polski.

W ramach konkursu należy opracowanie internetowych stron oraz umieszczenie ich jako podstrony w ramach istniejących stron internetowych placówki. Strony te powinny zawierać informacje na temat zbiórki, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz korzyści z tego płynących. Dodatkowo należy zamieścić informacje na temat prowadzonej przez placówkę edukacji recyklingowej.

CCJ 300 x 250

Gotowe strony internetowe należy zgłosić do 30 listopada 2007. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2007 roku. Nagrody otrzyma 5 placówek z największą liczbą punktów. Pula nagród to: aparat cyfrowy, odtwarzacze mp3. Szczegółowe informacje zawiera regulamin zamieszczony na stronie internetowej www.recal.pl.

źródło: RECAL

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj