Fundacja RECAL wspólnie z portalami eduinfo.pl oraz ekoinfo.pl ogłosiła na początku roku szkolnego nowy konkurs. Jego celem jest opracowanie w interesującej młodzież formie stron internetowych na temat recyklingu alu-puszek przez ich rówieśników. Z punktu widzenia organizatorów istotne są: promocja zbiórki i recyklingu aluminiowych puszek po napojach wspierana komunikacyjnie poprzez serwisy internetowe placówek uczestniczących w konkursie, włączenie placówek do aktywnej edukacji ekologicznej poprzez istotny nośnik przekazu jakim jest Internet, praktyczne upowszechnianie wiedzy na temat recyklingu i potrzeby jego stosowania wśród uczniów i ich rodziców, mobilizacja młodych ludzi do twórczego myślenia i współpracy w grupie nad projektem. Adresatami konkursu są placówki ponadpodstawowe i ich wychowankowie w wieku od 12 do 19 lat z terenu całej Polski.

W ramach konkursu należy opracowanie internetowych stron oraz umieszczenie ich jako podstrony w ramach istniejących stron internetowych placówki. Strony te powinny zawierać informacje na temat zbiórki, odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach oraz korzyści z tego płynących. Dodatkowo należy zamieścić informacje na temat prowadzonej przez placówkę edukacji recyklingowej.

Gotowe strony internetowe należy zgłosić do 30 listopada 2007. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 grudnia 2007 roku. Nagrody otrzyma 5 placówek z największą liczbą punktów. Pula nagród to: aparat cyfrowy, odtwarzacze mp3. Szczegółowe informacje zawiera regulamin zamieszczony na stronie internetowej www.recal.pl.

źródło: RECAL

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj