Ogród poświęcony pisarce Monice Szwai powstanie jeszcze w tym roku w projektowanym Parku Wolności w Szczecinie. To rezultat głosowania w ramach lokalnego budżetu obywatelskiego.

Szwajowy Ogród Literacki powstanie na cześć szczecińskiej pisarki, dziennikarki, żeglarki i nauczycielki a także honorowego ambasadora Szczecina – Moniki Szwai. Koncepcję artystycznej formy przestrzenno-rzeźbiarskiej, która wygrała w głosowaniu w szczecińskim budżecie obywatelskim na 2018 r. stworzyli: artysta rzeźbiarz prof. dr hab. Jerzy Lipczyński, mgr inż. arch. Szymon Olbrychowski oraz dr inż. arch. Agnieszka Rek-Lipczyńska. Na jej podstawie zespół opracuje projekt realizacyjny rzeźbiarskiego elementu, wykona poszczególne elementy, a także zamontuje instalację w lokalizacji docelowej – na terenie projektowanego Parku Wolności.

Koncepcja przewiduje wykonanie zestawu form przestrzennych o charakterze rzeźbiarskim. Wiodącą będzie solarna forma altany, która w środkowej części zadaszenia posiadać będzie przeźrocze, przez które do wnętrza wpadać będą promienie słoneczne, skupiające się na powierzchni postumentu, czyli stołu zainspirowanego biurkiem pisarki, tworząc spójny element wewnątrz altany. Biurko i stojące przy nim krzesło przywoływać będą skojarzenia z miejscem pracy twórczej pisarki.

Ważnym elementem kompozycji będzie damska torebka umiejscowiona na postumencie. Wysypujące się z niej kartki maszynopisu znajdą się również na blacie. Na jednej z kartek znajdzie się inskrypcja wraz z mottem “Na początku był chaos a potem była damska torebka” oraz “Tutaj żyła i tworzyła poczytna polska pisarka, dziennikarka od dobrych wiadomości, nauczycielka, artystka wędrowna, stateczna, a zarazem postrzelona – Monika Szwaja (1949 – 2015)”.

Dopełnieniem przestrzeni będzie zestaw form-siedzisk oraz ulubione kwiaty pisarki – róże, swobodnie porastające konstrukcję altany, tworząc przez to charakter intymnego, romantycznego zakątka. Zgodnie z projektem miejsce to ma stanowić otwartą przestrzeń użytkową, przyjazną człowiekowi. Szwajowy Ogród Literacki utworzony zostanie do końca października. Jego koszt to 140 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj