PILNE!

Z informacji o wyniku naboru na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska opublikowanej na stronie KPRM wynika, iż nowym GIOŚ zostanie Joanna Piekutowska

Tag: dyrektywa wodna

Łącznie artykułów: 6.

Nowa dyrektywa wodna wchodzi w życie

Nowa dyrektywa wodna wchodzi w życie

Parlament Europejski 16 grudnia 2020 r. formalnie przyjął zmienioną dyrektywę (98/83/WE) w sprawie wody pitnej. Dyrektywa weszła w życie 12 stycznia 2021 r., a państwa członkowskie UE powinny ją transponować do prawa krajowego do 13 stycznia 2023 r. Oznacza to, że nowa (zmieniona) dyrektywa będzie obowiązywać w polskim systemie prawnym już w tym roku.

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Dyrektywa wodna 2020/2184 a przedsiębiorstwa wodociągowe

Nowa dyrektywa 2020/2184 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi1, przekształcająca tę z 1998 r., została opublikowana 23 grudnia 2020 r. Dyrektywa wychodzi poza zakres jakości wody, na której opierała się jej poprzedniczka. Poza kontrolą jakości staje się narzędziem poprawy dostępu mieszkańców Europy do bezpiecznej wody.

Dyrektywa wodna - nowe reguły gry

Dyrektywa wodna - nowe reguły gry

Według Komisji Europejskiej każdy mieszkaniec Unii Europejskiej dziennie zużywa średnio 150 l wody, a łączny pobór wody do uzdatniania osiąga 250 mld m3 rocznie. Stan infrastruktury wodociągowej jest bardzo różny i nie zawsze zależy od zamożności danego kraju. Wpływ na kondycję techniczną systemu dystrybucji mają uwarunkowania lokalne. Cały złożony i połączony z wielu elementów system (gospodarki wodnej, ochrony wód, zaopatrzenia w wodę) ma kluczowy wpływ na życie i zdrowie ludzkie. Dlatego strategiczne znaczenie ma dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD, ang. Drinking Water Directive).

Inwestycje wod-kan. Ministerstwo prosi gminy o pomoc

Inwestycje wod-kan. Ministerstwo prosi gminy o pomoc

16.12.2020
0

Przedsiębiorstwa i instytucje działające w zakresie gospodarki wod-kan będą mogły ubiegać się o unijne dofinansowanie, by dostosować się do wymagań dyrektywy o jakości wody do spożycia. Ministerstwo Infrastruktury chce opracować plan inwestycji. Do każdej gminy trafi specjalna ankieta.

css.php
Copyright © 2024