Tag: melioracja

Łącznie artykułów: 5.

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych

Urządzenia melioracji wodnych, do których zaliczyć należy m.in. rowy melioracyjne, pełnią w świetle obecnie występujących i pogłębiających się zmian klimatycznych (deszcze nawalne i powodowane nimi zalania czy podtopienia oraz przedłużające się okresy suszy) istotną funkcję w prowadzeniu gospodarki wodnej. Żeby urządzenia te przynosiły realne korzyści, muszą być prawidłowo utrzymywane (np. poprzez odmulanie dna, wykaszanie skarp, czyszczenie rowów).

css.php
Copyright © 2024