Ponad 5 mln zł dotacji samorządu wojewódzkiego trafiło do gminy Zakroczym na rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponad 170 tys. zł trafiło także do spółek wodnych z Baranowa, Żabiej Woli i Tarczyna w ramach programu „Mazowsze dla melioracji”.

– W spotkaniu z beneficjentami w Piasecznie wzięli udział radni województwa mazowieckiego Anna Brzezińska, Piotr Kandyba oraz Stefan Traczyk – czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Porządki w Zakroczymiu

Do gminy Zakroczym trafiło 5 mln zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pieniądze są przeznaczone na poprawę gospodarki wodno-kanalizacyjnej. W ramach projektu zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody Prochownia w Zakroczymiu oraz podobny obiekt w miejscowości Henrysin. Ponadto zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Akacjowej i Widokowej w Zakroczymiu.

Zakroczym leży w regionie, które Polskie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie określają mianem „silnie zagrożonych suszą”. Na takich terenach Wody Polskie zalecają dodatkowe inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną Jednym z priorytetów było także zapewnienie nowych, dodatkowych ujęć wody.

“Mazowsze dla melioracji”

Podczas spotkania w Piasecznie umowę na dofinansowanie z budżetu województwa podpisały także trzy spółki wodne. Środki pochodzą z autorskiego programu wsparcia „Mazowsze dla melioracji”, na który sejmik przeznaczył łącznie 5 mln zł.

Środki na konserwację rowów melioracyjnych, utrzymanie wód i urządzeń wodnych otrzymały:

Gminna Spółka Wodna Baranów I (pow. grodziski) – 65,7 tys. zł,

Gminna Spółka Wodna w Żabiej Woli (pow. grodziski) – 75,3 tys. zł,

Gminna Spółka Wodna Tarczyn (pow. piaseczyński) – 29,8 tys. zł.

– To jeden z kilkunastu programów wsparcia, które jako samorząd realizujemy na terenie województwa mazowieckiego. W dobie tak szybko i gwałtownie zmieniającego się klimatu, kiedy powodzie i susze są coraz częstszymi zjawiskami, taka pomoc nabiera coraz większego znaczenia. Wiele z blisko 250 spółek wodnych na Mazowszu jest niedofinansowanych, przez co często nie są w stanie skutecznie dbać o właściwe funkcjonowanie urządzeń melioracyjnych – zauważa Wiesław Raboszuk, wicemarszałek województwa mazowieckiego.

Czytaj więcej

Skomentuj