Do zachodniopomorskich spółek wodnych ma trafić 500 tys. zł wsparcia na udrażnianie urządzeń służących do prawidłowej retencji wód. Wody Polskie podpisały porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Stan wód w województwie zachodniopomorskim powoduje bezpośrednie zagrożenie częstym występowaniem lokalnych powodzi oraz zjawiska suszy. Zapobieganiu tym zjawiskom pomaga utrzymanie w dobrym stanie urządzeń hydrotechnicznych – zarówno gdy dochodzi do problemów z nadmiarem, jak i niedoborem wody.

„Ostatnie lata pokazały, że zjawiska atmosferyczne bywają dla rolników dużym problemem, stąd aktywność Wód Polskich w zakresie inwestowania w małą retencję, prowadzenie programów konsultacyjnych „Stop Powodzi” i „Stop Suszy” oraz ambitny program inwestycyjny w zakresie zadań przeciwpowodziowych” – czytamy w komunikacie.

Umowa podpisana między Wodami Polskimi a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zakłada przeznaczenie na ten cel 500 tys. zł w roku 2021. Na wsparcie mogą liczyć istniejące i nowo powstałe spółki wodne.

Ostatecznymi beneficjentami będą użytkownicy użytków rolnych, bo regulacja stosunków wodnych jest tu potrzebna zarówno gdy wody jest za dużo, jak i gdy występuje zjawisko suszy i tereny rolne należy nawodnić.

Nabór wniosków będzie prowadzić WFOŚiGW w Szczecinie, a Wody Polskie będą partnerem merytorycznym projektu, który opiniować będzie złożone przez potencjalnych beneficjentów wnioski. Nabór wystartuje w czerwcu. Dokładna data opublikowana zostanie na stronach internetowych obu instytucji w najbliższych dniach.

Czytaj więcej

Skomentuj