Reklama

ekotechnika ad1 [15.09-20.10.23]

Tag: net-metering

Łącznie artykułów: 5.

Słoneczny czas dla rynku fotowoltaiki. Co przyniesie jesień?

Słoneczny czas dla rynku fotowoltaiki. Co przyniesie jesień?

03.08.2023
0

Fotowoltaika to obecnie w Polsce najchętniej wykorzystywana forma spośród odnawialnych źródeł energii. Zmiany na polskim rynku prosumenckim nie zahamowały wzrostowego tempa i szacuje się dalszą ekspansję fotowoltaiki na rynku europejskim i polskim. Branża przygotowuje się do jesieni, rozważając różne scenariusze.

Net metering vs net billing

Net metering vs net billing

W kwietniu 2022 roku rynek prosumentów w Polsce został przetransformowany. Dotychczasowy system rozliczania energii elektrycznej, wyprodukowanej przez prosumenckie instalacje fotowoltaiczne, zmieniono z net metering na net billing. Po kilku miesiącach funkcjonowania nowego rozwiązania wiemy już, że spowodował on zmiany w prężnie rozwijającym się sektorze fotowoltaiki prosumenckiej. Czy spowolnienie rozwoju na rynku prosumenckim ma charakter trwały, czy jedynie przejściowy? A w konsekwencji – jakie są perspektywy dalszego jego rozwoju w nowym systemie rozliczeń prosumentów oraz następstwa tego w obszarze innych usług dla prosumentów?

W końcu znamy zasady rozliczeń spółdzielni energetycznych

W końcu znamy zasady rozliczeń spółdzielni energetycznych

W ostatnich miesiącach liczne kontrowersje wzbudziła nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, której skutkiem była zmiana systemu rozliczeń z tzw. systemu opustów na net-billing dla nowych prosumentów. Zgodnie z obecnym stanem prawnym, w przypadku instalacji, które dopiero powstają lub są planowane, jedyną możliwością korzystania z rozliczeń w systemie net-metering jest ich realizacja w ramach spółdzielni energetycznej. Na początku kwietnia zaś w końcu ustalone zostały szczegóły rozliczeń tego typu podmiotów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

css.php
Copyright © 2023