Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: nieużytki

Łącznie artykułów: 2.

Użyteczne nieużytki

Użyteczne nieużytki

Z gospodarką nieruchomościami ściśle związana jest gospodarka gruntami, będącymi zarówno rodzajem nieruchomości, jak i rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim częściami składowymi gruntu są nie tylko budynki, ich części i inne urządzenia trwałe, ale także rośliny. Ze względu na sposób użytkowania lub zagospodarowania w ewidencji gruntów i budynków wyróżnia się różne użytki gruntowe, a wśród nich także nieużytki.

Dotacja NFOŚiGW na rozszerzenie Narwiańskiego Parku Narodowego

Dotacja NFOŚiGW na rozszerzenie Narwiańskiego Parku Narodowego

NFOŚiGW dofinansuje kwotą blisko 2 mln zł. wykup przez Narwiański Park Narodowy (NPN) stawów rybnych w Topilcu, wraz z gruntami przyległymi o łącznej powierzchni ok. 39 ha. Park skorzysta tu z przysługującego mu prawa pierwokupu. Działanie wpłynie na poprawę i równowagę lokalnych ekosystemów wodnych, w tym rzeki Narwi i jej dopływów.

css.php
Copyright © 2023