Reklama

AD1A ECOMONDO [19.09-15.10.23]

Dotacja NFOŚiGW na rozszerzenie Narwiańskiego Parku Narodowego

Dotacja NFOŚiGW na rozszerzenie Narwiańskiego Parku Narodowego
PU
24.11.2021, o godz. 14:29
czas czytania: około 2 minut
0

NFOŚiGW dofinansuje kwotą blisko 2 mln zł. wykup przez Narwiański Park Narodowy (NPN) stawów rybnych w Topilcu, wraz z gruntami przyległymi o łącznej powierzchni ok. 39 ha. Park skorzysta tu z przysługującego mu prawa pierwokupu. Działanie wpłynie na poprawę i równowagę lokalnych ekosystemów wodnych, w tym rzeki Narwi i jej dopływów.

Dalsza część tekstu znajduje się pod reklamą

Reklama

STIHL baner 1B [04.09 – 31.10.23]

Powiększenie parku o dodatkowe tereny – w połączeniu z dotychczasowo administrowanymi  gruntami – pozwoli na wprowadzenie zabiegów ochronnych, które przyczynią się do zahamowania niekorzystnych zmian i powstrzymania spadku różnorodności biologicznej. Przekazane dofinansowanie niemal w całości pokryje koszt zakupu nowej działki ze stawami rybnymi oraz lasami, nieużytkami i pastwiskiem.

Nienaturalne obiekty

Część nabywanej nieruchomości to stawy rybne w Topilcu, które wybudowane zostały jeszcze przed utworzeniem Narwiańskiego Parku Narodowego. Pobór wody do stawów następuje z rzeki Czaplinianki, natomiast zrzut odbywa się do rzeki Narew (obecny właściciel stawów posiada pozwolenie na korzystanie z wody). Stawy rybne jako nienaturalne obiekty w środowisku przyrodniczym doliny Narwi, stanowią zagrożenie dla jakości jej wód i żyjących tam gatunków zwierząt. Ponadto zaburzają naturalną migrację ryb oraz innych organizmów wodnych pomiędzy Czaplinianką, a rzeką Narew. Są także miejscem występowania nierodzimych gatunków ryb, które mogą stamtąd migrować do ekosystemu rzeki Narwi, stanowiąc duże zagrożenie dla gatunków macierzystych. Dodatkowo obszar ten stanowi miejsce rozrodu inwazyjnego gatunku fauny – wizona amerykańskiego.

Pozytywnie dla fauny

Przejęcie przez Park kontroli nad nowym zasobem naturalnym spowoduje również pozytywne efekty w zakresie ochrony lokalnej fauny. Planowane do wykupu działki położone są w miejscu występowania dziewiętnastu cennych gatunków zwierząt, m.in. błotniaka stawowego, kropiatki, zielonki, podróżniczka, rybitwy czarnej, rybitwy białoczelnej, rybitwy białowąsej, dzięcioła średniego, dzięcioła czarnego, dzięcioła zielonosiwego, bielika, bociana białego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, łęczaka, bataliona, kumaka nizinnego, wydry europejskiej i bobra europejskiego. Obszar ten jest bardzo cenny pod względem awifauny, szczególnie ptaków związanych z ekosystemami wodnymi i błotnymi.

Ryby

Ograniczona zostanie ilość nierodzimych gatunków ryb w ekosystemie Narwi, a odpowiednie gospodarowanie terenem przyczyni się do wzmocnienia liczebności ich różnych gatunków, w tym gatunków naturowych: kozy, piskorza i różanki. Wsparta w ten sposób zostanie także populacja szczupaków, linów, karasi pospolitych i jaziów.

Trzynaście umów

Dotacja dla przedsięwzięcia została przekazana Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej”.

Do tej pory NFOŚiGW podpisał z Narwiańskim Parkiem Narodowym 13 umów o dofinansowanie pierwokupów i wykupów, na kwotę blisko 400 tys. zł. Dzięki temu park nabył 106,83 ha gruntów prywatnych i objął je czynną, ścisłą ochroną, na rzecz zachowania w równowadze lokalnych ekosystemów.

Udostępnij ten artykuł:

Komentarze (0)

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszą osobą, która to zrobi.

Dodaj komentarz

Możliwość komentowania dostępna jest tylko po zalogowaniu. Załóż konto lub zaloguj się aby móc pisać komentarze lub oceniać komentarze innych.
Reklama

poleco 2023 ad1d [12.09-18.10.23]

Te artykuły mogą Cię zainteresować

Przejdź do Ochrona środowiska
css.php
Copyright © 2023