Reklama

ad1A Powermeetings 27.02-02.03.2024

Tag: popioły

Łącznie artykułów: 3.

Utrata statusu odpadów dla żużli i popiołów

Utrata statusu odpadów dla żużli i popiołów

Brak uregulowania szczegółowych warunków dla przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu dla odpadów powstających z energetycznego spalania paliw powodował, że procedura taka, choć możliwa do przeprowadzenia, nie była powszechnie stosowana. Zaburzało to znacznie hierarchię sposobów postępowania z odpadami, ponieważ wartościowe substancje, zamiast być gospodarczo wykorzystywane, trafiały na składowiska. Składowiska zaś nie tylko mają negatywny wpływ na sam krajobraz, ale również stanowią problem społeczny. 

Popioły ze spalarni - NIK przeprowadzi kontrolę?

Popioły ze spalarni - NIK przeprowadzi kontrolę?

07.05.2018
5

Co się dzieje z pyłami powstałymi w wyniku spalania odpadów w spalarniach? Ekolodzy wskazują na liczne zaniechania przy zabezpieczaniu odpadów. Ma to prawdopodobnie związek z obniżeniem kosztów eksploatacji specjalnych urządzeń do scalania popiołów. O zbadanie sytuacji została poproszona Najwyższa Izba Kontroli.

css.php
Copyright © 2024