Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Bezpieczeństwo [13.01-20.01.22]

Tag: Portal Komunalny Plus

“Zawsze chemikalia”, czyli ukryte zagrożenie

Przeglądając niedawno strony „The Guardian”, natknąłem się na fragment książki Anny Turns pt. Uwolnij się od toksyn: łatwe i zrównoważone sposoby na zmniejszenie zanieczyszczenia chemicznego (Go Toxic Free: Easy and Sustainable Ways to Reduce Chemical Pollution), która ma się ukazać w styczniu przyszłego roku. To niesamowita wycieczka po codziennych produktach gospodarstwa domowego, ujawniająca szkodliwe chemikalia, które czają się w każdym domu. Anna Turns opowiada o szkodach, jakie mogą powodować chemikalia, a także o tym, jak ich unikać – gdzie tylko można.

Inteligentne oświetlenie miast

Oświetlenie stanowi istotną część rozbudowanego systemu infrastruktury miejskiej. Zwiększa dostępność i umożliwia użytkowanie przestrzeni, a postęp technologiczny pozwala na wdrażanie różnych form światła sztucznego. Świadome wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań może znacznie wesprzeć kształtowanie i funkcjonowanie miast inteligentnych i jednocześnie poszerzyć zakres korzyści dla mieszkańców. Trwająca od wielu lat dyskusja na temat zalet oświetlenia wskazuje, że zagadnienia te są bardzo istotne dla kształtowania obszarów zurbanizowanych. Nowoczesne rozwiązania i systemy wdrażane w miejskich przestrzeniach publicznych przyczyniają się do poprawy ich funkcjonowania w bardzo szerokim zakresie. W kontekście bezpieczeństwa pozytywnie wpływają na zwiększenie dostępności dla użytkowników, a przez to podnoszą atrakcyjność tych miejsc i zachęcają do wydłużenia spędzanego w nich czasu czy integracji społecznej.

Polska wysycha. Fatalnie gospodarujemy wodą

Deficyt wody jest ogromnym problemem dla rolnictwa. Co roku latem susza dotyka przynajmniej połowy województw. Najważniejszymi przyczynami tego stanu rzeczy są zmiany klimatyczne, lata złej gospodarki wodnej, brak małej retencji oraz spalanie węgla.

Podręczny słownik wybranych haseł projektowych

Nie od dziś wiadomo, że niejednokrotnie sukces przyjęcia danej koncepcji zagospodarowania terenu publicznego w dużej mierze zależy od tego, jak zostanie ona nazwana i opisana. Często jednak użyte hasła nie do końca są spójne z tym, co dany projekt tak naprawdę w sobie zawiera. Doskonałym przykładem jest słowo „rewitalizacja” (łac. re- + vita – dosłownie: „przywrócenie do życia, ożywienie”). Każdy z nas chyba pamięta, jak w mediach społecznościowych zdemaskowano, co dla włodarzy poszczególnych miast oznaczał ten termin. Mówimy tu o słynnym ewenemencie zmian polskich rynków miejskich, kiedy to procesem „rewitalizacji” nazwano wycięcie starych drzew, kompletną likwidację zieleni i doszczętne zabetonowanie powierzchni oraz postawienie symbolicznej fontanny na środku. I tak oto zamierzone w nazwie „przywrócenie życia” danemu miejscu w rzeczywistości doprowadziło do powstania wyjałowionej, antyklimatycznej przestrzeni, w której mieszkańcy nie chcą przebywać, ponieważ w letnim słońcu mogą się tam dosłownie „usmażyć”.

Polska i Węgry. Gazowe bratanki?

Gaz ziemny odgrywa istotną rolę w strukturze zużycia energii pierwotnej Polski i Węgier. W przypadku Węgier jest on nawet wyższy, gdyż wynosi 38%, zaś w Polsce 15%. Obydwa państwa wydobywają gaz ziemny, a mimo to są silnie uzależnione od importu tego surowca. Jaka „gazowa” przyszłość czeka oba kraje?

Niewidzialny wróg wciąż groźny

Postępująca w bardzo szybkim tempie globalizacja silnie oddziałuje na emitowane do otoczenia szkodliwe substancje. Jedną z nich jest dwutlenek węgla. Zagadnienie to ma momenty większej popularności wśród światowych społeczeństw, po której przychodzi stagnacja i zapominanie o stale obecnym problemie. A należy pamiętać, iż gaz ten jest jedną ze składowych procesu doprowadzającego do ocieplania się klimatu. Wszystkie aspekty prowadzonej na świecie polityki związanej z dwutlenkiem węgla dotkliwie uderzają w Polskę. Dzieje się tak z uwagi na opieranie się krajowego systemu elektroenergetycznego w zdecydowanej mierze na jednym z surowców energetycznych, jakim jest węgiel (kamienny i brunatny). Należy mieć jednak na uwadze, iż to nie Polska przewodzi w rankingu państw emitujących największe ilości tego szkodliwego gazu. 

Ptasie domy w ogrodach i parkach

Przekształcone środowisko, wypielęgnowane tereny zieleni i nowoczesne rolnictwo znacznie utrudniają ptakom znalezienie odpowiednich miejsc do gniazdowania. Z tego powodu niektóre gatunki ptaków nie są tak pospolite, jak kiedyś. A są to przecież ogromni sprzymierzeńcy rolnika i właściciela ogrodu, gdyż głównie lub w większej mierze ich dietę stanowią nasiona licznych chwastów oraz zwierzęta, które – w naszym mniemaniu – uchodzą za szkodniki (owady, gryzonie). Niektóre gatunki ptaków nauczyły się gniazdować w miejscach zastępczych.

Beton vs zielona przyszłość

Najwyższy budynek świata – Burdż Chalifa – o wysokości 828 m, którego budowę zakończono w 2009 r., jest wizytówką Dubaju, największego miasta Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Na pierwszy rzut oka miasto wydaje się obrazem nieskończonego bogactwa. To właśnie tu odbyła się wystawa Dubaj Expo 2020. Poznajemy bogactwo Dubaju, gdy wodząc wzrokiem w górę, dostrzegamy niekończący się, pionowy, błyszczący świat wysokościowców dzielnicy Downtown, zbudowanej na pustyni, w sąsiedztwie Zatoki Perskiej. Gdy jednak przemieszczamy się w kierunku pogranicza miasta, znaczenia nabiera poziomy układ niskiej zabudowy zatłoczonych biedniejszych dzielnic. Normalnością staje się widok licznych autobusów dowożących pracowników na nocne zmiany z obrzeży miasta do centrum – otchłani wielkości, nowoczesnych rozwiązań i wysokościowców o niespotykanych formach architektonicznych. 

Nowy obligatoryjny element dokumentów zamówienia na usługi odpadowe

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z sierpnia 2021 r. rozszerzyła katalog obowiązkowych elementów dokumentów zamówienia sporządzanych w związku z potrzebą nabycia usług odpadowych. Został on wyrażony w art. 6d ust. 4 Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dodany do listy element powiązany jest z zadaniem gmin, które mocą wspomnianej noweli zostało wyrażone w art. 3 ust. 2 pkt 6b u.c.p.g. i które polega na obowiązku zapewnienia przez gminy zagospodarowania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Jak uniknąć greenwashingu przy zakupie zielonych innowacji dzięki ETV

Sektor publiczny, dzieląc łańcuchy dostaw z sektorem prywatnym, ponosi współodpowiedzialność w osiąganiu celów polityki środowiskowej i innowacyjnej państwa. Aby w pełni wykorzystać potencjał zielonych innowacji w transformacji krajowej gospodarki w kierunku zeroemisyjności, należy zwiększyć ich siłę nabywczą przez zielone i innowacyjne zamówienia publiczne zapewniając jednocześnie wiarygodną ofertę technologiczną.
css.php