Tag: saur polska

Łącznie artykułów: 3.

Kto odpowiada za hydranty?

Kto odpowiada za hydranty?

16.11.2019
0

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej należy do zadań własnych gminy. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi dbać o stan sieci i urządzeń, które temu służą, w tym hydrantów.

css.php
Copyright © 2024