Woda to zasób, o który w Polsce musimy szczególnie dbać, tym bardziej, że – jak przekonuje Magdalena Markiewicz, prezes Zarządu SAUR Polska – skala marnotrawienia wody jest ogromna.

PGW Wody Polskie ogłosiły zakończenie prac nad Planem przeciwdziałania skutkom suszy. Inwestycje i działania podejmowane na jego podstawie mają przyczynić się do polepszenia bilansu wodnego w Polsce. O wodę musimy dbać. Świadczą o tym liczby.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy w pierwszej kolejności diagnozuje sytuację hydrologiczną i opisuje zagrożenie suszą hydrologiczną występującą w Polsce. – Fakty jakie zostały w nim przytoczone są mocno niepokojące – ocenia.

Na Polaka przypada ok. 1500 m sześć. wody pitnej, dostępnej na terenach Polski. Podczas suszy jest jej jeszcze mniej, czyli około 1000 m sześć. Średnia europejska to 4500 m sześć. – Jesteśmy nawet za Hiszpanią, która ze względu na lokalizację i sytuację geograficzną jest terenem ubogim w wodę pitną. – zauważa Magdalena Markiewicz – Dlatego cieszymy się, że powstał dokument, który diagnozuje sytuację, ale też proponuje rozwiązania ograniczające skutki suszy – podkreśla.

Poza suszą powodowaną zmianami klimatu, dodatkowym problemem w Polsce jest też marnotrawienie wody. – Skala jest potężna – ocenia Magdalena Markiewicz.

Straty wody w sieciach wodociągowych dostarczających wodę do jej odbiorców sięgają niekiedy kilkudziesięciu procent. Te straty można jednak ograniczyć. W Gdańsku, w którym operatorem systemu wodno-kanalizacyjnego jest SAUR Neptun Gdańsk SA – spółka z Grupy SAUR, z 25 proc. spadły one do ok. 7 proc.

Ważne są także działania każdego z nas. SAUR Polska występuje z hasłem „#STOPmarnotrawieniuwody!”, poprzez które promuje postawę racjonalnego korzystania z wody. – Zachęcamy, aby przykładowo brać krótkie prysznice, a pralkę uruchamiać, gdy ta jest już pełna. Ważne pozostaje także użycie oczyszczonych ścieków jako wody technologicznej, wykorzystywanej w oczyszczalniach ścieków, czy też do podlewania trawników, bądź zmywania ulic – to tylko część z rozwiązań, które można wprowadzić w życie. Oczywiście musimy pamiętać, że powtórne wykorzystanie wody musi się wiązać z wzorowo eksploatowaną oczyszczalnią ścieków spełniającą wszystkie stawiane jej prawem wymagania.

O tych i innych sposobach na lepsze gospodarowanie wodą, Magdalena Markiewicz będzie mówiła podczas Kongresu Envicon, który rozpocznie się już 19 października.

Czytaj więcej

Skomentuj