Tag: utrzymanie czystości

Łącznie artykułów: 2.

Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Spór o art. 6c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zapewnienie przez gminę obsługi właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozostających w lokalnym systemie odbierania odpadów musi nastąpić poprzez udzielenie zamówienia publicznego. Odmiennie niż względem nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego musi nastąpić po przeprowadzeniu przetargu.

css.php
Copyright © 2024