Kary w łącznej wysokości prawie 1,2 mln zł nałożył Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na uczestników zmowy w przetargu dotyczącym utrzymania czystości w Tychach w latach 2015-18 – poinformował w czwartek UOKiK.

Sprawa dotyczy firm: Bio-Ekos z Nowego Chechła, Eko Ogród z Tychów, Master Odpady i Energia z Tychów, V&T z Tarnowskich Gór, oraz An-Eko z Tychów. Uczestnicy zmowy brali udział w przetargu na „Zimowe utrzymanie i pozimowe oczyszczanie dróg oraz letnie utrzymanie czystości” w Tychach w latach 2015-18.

Na czym polegała zmowa przetargowa?

Jak podał UOKiK, najkorzystniejszą, najtańszą ofertę w tym postępowaniu złożyło konsorcjum spółek: Bio-Ekos i Eko Ogród. W procedurze przetargowej konsorcjum to nie uzupełniło jednak niezbędnych dokumentów, jego oferta została więc odrzucona z przyczyn formalnych i tym samym nie podpisano z nim umowy.

Postępowanie Urzędu wykazało, że działanie to było celowe: spowodowało wybór przez zamawiającego droższej oferty firm: Master Odpady i Energia, V&T oraz An-Eko.

„Zebrany materiał dowodowy zdobyty m.in. podczas przeszukań i od jednego z uczestników zmowy nie pozostawia wątpliwości, że celem przedsiębiorców było wybranie przez zamawiającego droższej oferty, a także niedopuszczenie do rynku podmiotów spoza zmowy” – powiedział, cytowany w informacji UOKiK, prezes tej instytucji Tomasz Chróstny.

„To praktyki całkowicie niedopuszczalne, ponieważ nie tylko utrudniają działalność uczciwych przedsiębiorców, ale również narażają na straty budżet gminy” – zaakcentował Chróstny.

Jak wyjaśnił, przedsiębiorcy ustalili, że w przetargu złożą dwie oferty. Pierwsze konsorcjum złożyło propozycję z ceną 12,7 mln zł brutto i brakami wymagającymi uzupełnienia. Druga oferta była o blisko 5,5 mln zł wyższa, wynosiła prawie 18,2 mln zł brutto.

Po ogłoszeniu wyników przetargu, kiedy okazało się, że propozycje uczestników zmowy były dwiema najkorzystniejszymi, konsorcjum z najniższą ofertą nie uzupełniło wymaganych dokumentów i przedstawiło nieaktualną opinię bankową dotyczącą posiadanych środków. Tym samym miasto podpisało umowę z konsorcjum z Master Odpady i Energia, jako liderem oraz z V&T i An-Eko.

Przedsiębiorcy powołali również inne konsorcjum (Master Energia i Odpady, Bio-Ekos oraz Eko-Ogród), które w przypadku braku konkurentów w walce o zamówienie miało wystawić ofertę z ceną ok. 20 mln zł. Tak się jednak nie stało, ponieważ w przetargu pojawił się inny podmiot. Wtedy uczestnicy zmowy ustalili, że złożą dwie oferty.

Kary dla czterech uczestników zmowy

Prezes UOKiK nałożył na czterech uczestników zmowy kary w łącznej kwocie blisko 1,2 mln zł: Master – Odpady i Energia – 1 048 393 zł, Eko- Ogród – 132 225 zł, V&T – 5 941 zł i An-Eko – 2 224 zł. W postępowaniu spółka Bio-Ekos złożyła wniosek o objęcie programem łagodzenia kar (leniency) i przedstawiła istotne, nieznane wcześniej dowody, dlatego uniknęła kary.

Czytaj więcej

Skomentuj