Reklama

CWS BANER ad1A [03.11-06.12.23]

Tag: zbieranie odpadów

Łącznie artykułów: 4.

Miejsce zbierania czy przetwarzania odpadów?

Miejsce zbierania czy przetwarzania odpadów?

Konsekwencją obowiązywania regulacji art. 6d ust. 4 pkt 5 oraz art. 6f ust. 1a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach (u.c.p.g.) jest powszechne wymaganie postanowieniami dokumentów zamówienia od wykonawców, którym ma zostać powierzona usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zadeklarowania instalacji, w szczególności instalacji komunalnych, do których podmiot ten będzie przekazywał odpady. Jak ten wymóg realizować w praktyce?

css.php
Copyright © 2023