Miasto Suwałki (Podlaskie) pozyskało 2,5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

W prowadzonym przez miasto punkcie odpady zbierane są w sposób selektywny w pojemnikach i kontenerach metalowych, pojemnikach plastikowych i siatkowych, które ustawione są na niezadaszonym, utwardzonym podłożu o powierzchni ok. 100 m kwadratowych.

Punkt jest usytuowany przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Suwałkach, obok składowiska. Jak informuje magistrat, punkt jest źle zlokalizowany na małej przestrzeni. Po rozbudowie PSZOK będzie mieścił się na terenie ogrodzonym o pow. ponad 4 tys. metrów kw.

W ramach projektu zostanie wybudowany obiekt parterowy o pow. 135 m kw. Budynek będzie służył do prowadzenia zajęć szkoleniowo-warsztatowych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Powstaną także inne budynki, administracyjne i wagowe oraz wiaty, boksy i magazyny.

Projekt zakłada także budowę drogi dojazdowej, wykonanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak przyłącze sieci wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, przyłączy elektroenergetycznych oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Punkt zostanie wyposażony w kontenery, pojemniki, kosze do odpadów, meble, narzędzia, sprzęt audio i wideo i komputery. Zakład zakupi też wózek podnośnikowy, wózek paletowy z wagą, samochód ciężarowy z zabudową hakową oraz uniwersalną miniładowarkę kołową.

Inwestycja ma być zrealizowana w II kwartale 2021 roku. Całkowity jej koszt wynosi 3 mln 565 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj