W Górach Kamiennych, dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW we Wrocławiu, została wytyczona nowa przyrodnicza ścieżka edukacyjna. Szlak wiedzie po obszarach sieci Natura 2000 przez bory świerkowe z domieszką jodły i płatami buczyn, malownicze doliny z łąkami, torfowiska i mokradła.

W podziwianiu piękna przyrody pomaga 14 stanowisk edukacyjnych z tablicami. Zawarte na nich zdjęcia i teksty wyjaśniają czym jest europejska sieć Natura 2000, jakie są zagrożenia dla występujących tu siedlisk oraz gatunków zwierząt i roślin. Turyści znajdą tam informacje m.in. o ekstensywnie użytkowanych górskich łąkach świeżych, murawach kserotermicznych, górskich torfowiskach oraz o wilgotnych łąkach z ostrożeniem łąkowym i rdestem wężownikiem. Poznają gatunki ptaków takich jak jarząbek puchacz, sóweczka, orzechówka i krzyżodziób świerkowy. Edukatorzy z Klubu Przyrodników w Świebodzinie, którzy zrealizowali zadanie pn. „Szlak Natura 2000 Góry Kamienne – zachowaj bioróżnorodność”, wyposażyli ścieżkę także w ławki, wiaty i drogowskazy. Szlak utworzono dla okolicznych mieszkańców, turystów i grup zorganizowanych przez Klub Przyrodników i Nadleśnictwo Kamienna Góra.

źródło: fos.wroc.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj