MPEC Tarnów zakończył kompleksową modernizację systemu ciepłowniczego w zabytkowej dzielnicy Tarnowa – Mościcach.

Modernizacja została zrealizowana w ramach projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

System ciepłowniczy w Mościach modernizowany był w latach 2010-2012. W ramach projektu w dzielnicy wymienione zostały wszystkie sieci i węzły cieplne. Dla mieszkańców, jak również przedsiębiorców i instytucji mających swoje siedziby w tej dzielnicy oznacza to wymierne korzyści. Z jednej strony ciepło systemowe dostarczane jest zgodnie z najwyższymi standardami przesyłu ciepła i bezpieczeństwa energetycznego.

Z drugiej, dzięki znaczącemu ograniczeniu strat ciepła w procesie przesyłu zwiększyła się efektywność energetyczna i ekologiczna dostaw ciepła w tym rejonie miasta. W ramach projektu w Mościcach powstała także sieć światłowodowa, która po połączeniu jej z metropolitalną siecią światłowodową Tarnowa umożliwia zdalne zarządzanie dostawą ciepła, a także monitorowanie stanu infrastruktury i procesów przesyłu w istniejącym w MPEC Tarnów centralnym systemie telemetrycznego nadzoru pracy węzłów i sieci. W perspektywie czasu z zasobów sieci światłowodowej będą mogli także korzystać mieszkańcy i przedsiębiorcy z Mościc.

Projekt modernizacji systemu ciepłowniczego w Tarnowie MPEC Tarnów kontynuować będzie jeszcze przez dwa kolejne lata: w 2013 i 2014 roku. Na ten okres zaplanowana została modernizacja Magistrali Wschodniej Tarnowa. W sumie w ramach projektu Spółka zmodernizuje 14,8 km sieci (w tym: 9 km w Tarnowie – Mościcach oraz 5,8 km Magistrali Wschodniej) i 97 węzłów cieplnych, a metropolitalna sieć światłowodowa Tarnowa wydłuży się o 30,3 km.

– Tarnowski projekt przyczyni się do zaoszczędzenia 46 877 GJ energii oraz do zmniejszenia emisji CO2 o 5,3 tys. ton w roku – mówi Leszek Cichy, koordynator inwestycji.

Całkowita wartość projektu „Ograniczenie strat i poprawa pewności dostaw ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej w Tarnowie” to 30 919 737,70 zł, kwota współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 18 991 254,85 zł. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie www.ue.mpec.tarnow.pl.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj