1 / 7

Niska emisja i nowe technologie – to główne tematy XXI Forum Ciepłowników Polskich. Dla branży bardzo ważne są jednak także zbyt niskie taryfy, które blokują inwestycje. Niebawem mają się one zmienić.

W Międzyzdrojach rozpoczęły się obrady XXI Forum Ciepłowników Polskich. Część merytoryczna podzielona została na dwa bloki tematyczne. Tematem przewodnim są sesje odbywające się pod wspólną nazwą „Czyste powietrze w mieście”. Odrębnym blokiem tematycznym są sesje specjalistyczne nazwane „Dzień nowych technologii”.

Obrady poprzedziło wręczenie nagród branżowych dla prezesów przedsiębiorstw raz firm ciepłowniczych. W gronie mniejszych firm (sprzedaż do 200 tys. GJ) nagrodę uzyskało Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno”. Wśród firm średniej wielkości (sprzedaż do miliona GJ) zwycięzcą zostało Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Świnoujściu. Nagrodę w kategorii największych firm otrzymała Veolia Energia Łódź SA. Ponadto przygotowano nagrodę „Firma pełna ciepła 2017” za najlepsze wykorzystanie potencjału wspólnej marki ciepłowniczej „Ciepło Systemowe”. Otrzymało ją Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

W pierwszej części obrad odbyła się debata „Czas na strategiczne decyzje”. W panelu prowadzonym przez Jacka Szymczaka, prezesa Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, udział wzięli: Agnieszka Sosnowska, dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza i Klimatu Ministerstwa Środowiska, Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Artur Michalski, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bogusław Białowąs, wiceprezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Jacek Szymczak podkreśli, że udział ciepła systemowego w zanieczyszczeniu powietrza (niskiej emisji) jest minimalny. Podkreślił przy tym, że 47 tys. ludzi umiera w Polsce przedwcześnie z powodu niskiej emisji. Agnieszka Sosnowska mówiła o programach rządowych, których celem jest ochrona czystości powietrza oraz o współpracy międzyresortowej, której efektem są konkretne rozwiązania np. rozporządzenia zakazujące sprzedaży pieców niskiej jakości oraz zakazu opalania paliwem niskiej jakości.

– Poziom inwestycji branży jest mniejszy, z czego to wynika? – pytał Szymczak – Czy to normalna sytuacja czy jest czymś konkretnym spowodowana?

Do tej kwestii odniósł się Maciej Bando.  – Na podstawie sprawozdań przesyłanych do Urzędu przygotowaliśmy analizę możliwości inwestycyjnych. Wiele firm nie jest w stanie zrealizować inwestycji ze swojej nadwyżki – stwierdził Bando. – Potrzeby inwestycyjne muszą się odbić na polityce taryfowej. To jest podstawa finansów. Oznacza to wzrost stawek. Potrzebny jest w tym przypadku bardziej elastyczne podejście. W przyszłym roku są jednak wybory samorządowe i trzeba się strzec, żeby ciepłownicy nie zostali wpisali w rywalizację polityczną – przestrzegał prezes URE. Deklaracja zliberalizowania polityki taryfowej została przyjęta przez uczestników FCP burzą oklasków.

Artur Michalski przedstawił ofertę wsparcia finansowego dla branży ciepłowniczej. – Te 10 miliardów naprawdę jest dostępnych – Mówił Michalski. – Obecnie tych środków jest nieco mniej, ponieważ część z nich została już uruchomiona. Jesteśmy cały czas otwarci na uwagi i sugestie, co moglibyśmy poprawić, by ułatwić korzystanie z tych pieniędzy.

Prezes Michalski wyjaśniał także, że rezygnacja z takich programów jak KAWKA wynikała z konieczności wykorzystania w pierwszej kolejności środków unijnych. – Nie możemy pozwolić, by one się zmarnowały – mówił Michalski. – Najpierw powinniśmy je wykorzystać, a dopiero później sięgnąć po środki krajowe. Nie można także zapominać, że własne fundusze mają także wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Bogusław Białowąś mówił również o możliwościach uzyskania źródeł finansowania dla inwestycji w branży ciepłowniczej. – Nie boimy się wchodzenia w tego typu przedsięwzięcia. Mamy pieniądze z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, które są nisko oprocentowane – stwierdził wiceprezes BOŚ. – Pracujemy nad rozwiązaniem, żebyśmy byli centralnym okienkiem dla wszystkich realizujących inwestycje proekologiczne i związane z efektywnością energetyczną.

W drugim panelu dyskusyjnym wzięli udział samorządowcy, którzy przedstawili możliwości i bariery aktywności na poziomie samorządu lokalnego. Debatę poprowadził Bogusław Regulski, wiceprezes IGCP. Wzięli w niej udział: Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich, Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa, Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Gniezna oraz Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Samorządowcy w trakcie panelu przedstawiali programy walki z niską emisją, które realizują w swoich miastach. – Z 44 tys. emiterów w Krakowie zredukowaliśmy do niespełna 8 tys. – mówił Tadeusz Trzmiel.

Prezydent Opola podkreślał dobrą współpracę z lokalnym przedsiębiorstwem energetyki cieplnej. – Rozbudowa sieci jest wyzwaniem – mówił Arkadiusz Wiśniewski. – Potrzebna byłaby specustawa, która regulowałaby sporne kwestie, analogicznie jak obowiązująca przy realizacji np. inwestycji drogowych.

– Dla nas niezwykle ważne jest zorganizowanie odpowiednich środków finansowych. Dzięki programowi KAWKA udało nam się zlikwidować 500 pieców. Każdy plan jak nie ma finansowania, nie zostanie zrealizowany – wskazywał Jarosław Grobelny. – Nie wystarczy zakazać stosowania nieekologicznych pieców i paliw – zwracał się do przedstawicieli rządu zastępca prezydenta Gniezna. – potrzebne jest także rządowe wsparcia dla samorządów, firm ciepłowniczych oraz osób, które mają z tego korzystać.

– Warto nie osłabiać zdolności inwestycyjnych samorządu np. poprzez zmiany w podatku od nieruchomości, które umniejszają przychody gmin. Ostatnio np. ulgi dla kolejarzy. Wszystkie ulgi wynoszą niemal 6 mld zł. Nie wszystkie należy znieść, ale należy mieć na uwadze, że umniejszone dochody ograniczają możliwości inwestycyjne, w tym także proekologiczne – mówił Andrzej Porawski.

W kolejnych sesjach merytorycznych rozważane będą kwestie związane z zarządzaniem energią, efektywnością różnych systemów energetycznych oraz redukcją emisji.

Równolegle odbywają się sesje specjalistyczne, podczas których prezentowane są najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce cieplnej oraz systemy i aplikacje sterujące i wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwami. Zainteresowanym przybliżone zostaną również nowoczesne rozwiązania proekologiczne, zmniejszające zanieczyszczenie powietrza, w tym związane np. z suchym odsiarczaniem spalin oraz zwiększające efektywność energetyczną.

Obradom XXI FCP towarzyszy wystawa EXPO FCP. Została ona zorganizowana w budynku Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach. Prezentują się na niej wystawcy oferujący swe produkty i usługi związane z branżą ciepłowniczą.

XXI Forum Ciepłowników Polskich odbywa się od 10 do 13 września w hotelu Amber Baltic w Międzyzdrojach. Patronat medialny nad imprezą objęło czasopismo „Czysta Energia”.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj