Tauron Ciepło otrzymał dofinansowanie na osiem projektów w ramach autorskiego Programu Likwidacji Niskiej Emisji. Wsparcie z WFOŚiGW w Katowicach wyniesie ponad 141 mln zł.

Tauron pieniądze chce przeznaczyć m.in. na swój projekt “Oddychaj powietrzem”. Celem całego programu jest likwidacja emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach, a co za tym idzie – ogólna poprawa jakości powietrza w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.

Tauron na PLNE będzie miał ok. 250 mln zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW Katowicach w ramach Funduszu spójności wyniesie ponad 141 mln zł.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

– Jest jeszcze sporo do zrobienia w obszarze działań na rzecz czystego powietrza i dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który ukierunkowany jest na realizację konkretnych rozwiązań systemowych – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron.

1 / 5

– Dzięki tym działaniom zmniejszeniu ulegnie roczne zużycie energii końcowej o ponad 280 tys. GJ, a 35 tys. metrów kwadratowych powierzchni budynków doczeka się termomodernizacji – mówi Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Tauron Ciepło wykonał już pełną inwentaryzację możliwych do przyłączenia do sieci budynków i prowadzi intensywne rozmowy w sprawie przyłączeń z potencjalnymi odbiorcami.

W sierpniu spółka rozpoczęła inwestycję przyłączeniową w ramach PLNE w Sosnowcu przy ulicy Modrzejowskiej – prowadzoną jednocześnie przy okazji remontu ulicy realizowanego przez Urząd Miejski w Sosnowcu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj