Program budowy farm fotowoltaicznych grupy Tauron obejmuje pięć lokalizacji. Inwestycje będą rozwijane na obszarach noszących ślady działalności przemysłowej np. będą to obszary po byłych elektrowniach oraz składowiska odpadów paleniskowych.

Program zakłada pięć lokalizacji. Najbardziej zaawansowane są projekty w Jaworznie i Mysłowicach.

Jak czytamy w komunikacie spółki, obecnie trwa przygotowanie do przetargu na kompleksową realizację budowy pierwszej farmy fotowoltaicznej w Jaworznie. Oferty będzie można składać 13 września. Moc farmy w Jaworznie to 3,1 do 5 MW. Z kolei w Mysłowicach toczy się postępowanie na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz z analizą produktywności oraz uzyskania pozwolenia na budowę farmy. W Stalowej Woli trwa aktualnie procedura uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla nowej farmy.

Cały program jest obecnie na etapie przygotowywania, w tym uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych. Potencjał każdej z farm i wielkość mocy instalacji jest uzależniony od uwarunkowań lokalizacyjnych.

Tauron do 2025 r. zaplanował inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj