W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, zostały wykonane tzw. „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce. Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukacje oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowane, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

W ramach uczestnictwa w programie miasto Ostrów Mazowiecka podjęło działania zmierzające do zrealizowania projektu pn. “Motyli kącik”. W ramach projektu zaplanowano nasadzenie bylin wieloletnich miododajnych. Zaproponowana koncepcja projektu miała za zadanie zwrócenie uwagi mieszkańców na rolę zieleni miejskiej, jako dobrego źródła pożywienia i schronienia dla owadów zapylających przez cały sezon wegetacyjny. Na świadomość zależności człowieka od środowiska naturalnego. Na potrzebę utrzymania rozmaitości form życia na Ziemi dostarczających żywności, energii, surowców, powietrza i wody, czyli elementów umożliwiających egzystencję w znanej nam formie i napędzających gospodarkę.

W czasie I i II sesji szkoleniowej wyznaczono miejsce do wykonania projektu małej realizacji. Ustalono wykaz roślin do nasadzeń oraz koszty ich zakupu. Podczas kolejnych sesji szkoleniowych wykonano dokumentację – kosztorys, ustalono zakres prac do wykonania oraz ostatecznie uzgodniono nazwę projektu małej realizacji – Motyli kącik.

Na sesjach szkoleniowych wybrano do nasadzeń byliny wieloletnie z gatunku: lawenda wąskolistna, kocimiętka i szałwia omszona oraz trzy drzewa z gatunku wiśnia piłkowana. Zakupu bylin i drzew dokonała Ostrowska Spółdzielnia Socjalna, która również wraz
z mieszkańcami miasta wykonała nasadzenia bylin i drzew oraz zamontowała trzy domki dla owadów. Projekt był wykonywany wieloetapowo z uwagi na warunki pogodowe oraz nasadzenie dodatkowo w okresie jesiennym 4 tys. tulipanów.

W realizację projektu zaangażowani byli pracownicy urzędu miasta oraz lokalna społeczność, która zaoferowała pomoc w utworzeniu terenu małej realizacji. Mieszkańcy, którzy zaangażowali się w realizację projektu (grupa 11 osób) w pierwszej kolejności przeprowadzili rozmowy na temat potrzeby zagospodarowania przestrzeni w ramach małej realizacji. Przeprowadzone rozmowy pozwoliły nam określić potrzebę utworzenia terenu, który będzie przyjazny owadom.

Następnym krokiem było podjęcie decyzji, gdzie zostanie utworzony teren przyjazny owadom. Z pośród wielu propozycji społeczność lokalna wybrał miejsce, które jest najbardziej reprezentacyjne – na terenie działki nr 1722. Miejsce to jest bardzo często odwiedzane przez mieszkańców miasta, gdyż w sąsiedztwie znajduje się Bank Pekao S.A. oraz Ratusz Miejski. Mieszkańcy miasta podczas wizyty w tych obiektach, załatwiając swoje sprawy mogą obserwować różnorodność form życia na zagospodarowanym terenie.

W ramach dalszych ustalań wspólnie z mieszkańcami opracowano projekt w kształcie motyla oraz ustalona została nazwa projektu „Motyli kącik”

Zrealizowanie projektu przyniosło pozytywny oddźwięk wśród mieszkańców. Zmieniło ich świadomość i pokazało, że realizacja tego rodzaju projektów jest społecznie akceptowalna.  Promocja projektu na portalu społecznościowym Facebook przyjęła się z licznymi pozytywnymi komentarzami mieszkańców i potrzebą tworzenia kolejnych takich terenów.


Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.