1 / 2

W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, zostały wykonane tzw. „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce. Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukacje oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowanie, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

Udział społeczeństwa w powstaniu skweru pod nazwą „Poczytelnia” rozpoczął się od ogłoszenia przez mieszkańców potrzeby z uporządkowania skweru i w miarę możliwości nasadzenia nowych roślin.  Wiosną 2021 r. pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji posprzątali skwer i dokonali korekty koron drzew. Jednak wciąż miasto nie miało pomysłu na kompleksowe zagospodarowanie tego terenu.

Pomysł zrekultywowania skweru wyklarował się dopiero podczas udziału pracowników Urzędu w Programie kaskadowych szkoleń w zakresie zieleni w miastach. Miasto Wągrowiec zdecydowało się na zagospodarowanie przestrzeni między blokami, na jednym z osiedli, głównie ze względu na szereg wniosków mieszkańców i radnych dotyczących zagospodarowania konkretnego zielonego skweru. Sama nazwa i kształt projektu wyjaśniły się podczas spotkania z mieszkańcami bloku przy ulicy Mickiewicza. Wągrowiec w tej części miasta ma bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę dla młodszych mieszkańców (place zabaw, linarium, skatepark czy budowane obecnie miasteczko ruchu drogowego), ale brakuje kącika dla osób starszych i seniorów. Dlatego projekt został skierowany głównie do tej grupy odbiorców.

Po okresie zaniedbań uporządkowano skrawek zieleni przy ulicy Mickiewicza w Wągrowcu. Częściowo usunięto warstwę gleby, a na jej miejsce nawieziono nową ziemię. W centrum powstała oaza z miejscami do siedzenia i regałem z książkami. W ramach projektu zamontowano również ławki i leżak, aby ułatwić ludziom wygodny odpoczynek podczas czytania książek.

Projekt “pocztyelni” został zrealizowany w sposób innowacyjny. Po pierwsze, mieszkańcy pomagali wskazując co można jeszcze poprawić i nadzorowali prace w trakcie ich realizacji. Podczas finalnych prac, czyli sadzenia roślin i montażu elementów małej architektury (ławek, leżaków i domków dla owadów) mieszkańcy zawierzyli specjalistom z MPWiK i nie uczestniczyli w pracach. Po ich oficjalnym otwarciu, najmłodsi mieszkańcy rozpoczęli testowanie zamontowanych leżaków i ławek. Dorośli z uwagą przyglądali się posadzonym roślinom, zamontowanym domkom oraz regałowi (sprawdzając jednocześnie jego zawartość). Od tego momentu mieszkańcy zaoferowali się pilnować porządku w „Poczytelni” i zgłaszać wszelkie uwagi do Urzędu Miejskiego aby teren ten cieszył mieszkańców i dawał im wytchnienie oraz pozwalał w spokoju oddać się ulubionej lekturze książki

Udział w projekcie i praca z trenerami – ekspertami, przyczyniła się do powstania ciekawego projektu w mieście Wągrowiec.

Przed:

 

Po:


„Niniejszy  materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.”