W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, przez Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, zostały wykonane tzw. „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce. Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukacje oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowanie, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

W Zawierciu zdecydowano się przystąpić do programu „kaskadowych szkoleń” w celu zdobycia umiejętności i wiedzy związanej z błękitno-zieloną infrastrukturą w mieście, która możliwa jest do realizacji na małym obszarze i niskim kosztem. Szkolenia praktyczne (również z zasad pisania poprawnych zapytań ofertowych i projektów typu: zaprojektuj-wybuduj) pomogły uczestnikom w zaznajomieniu się z wymogami formalno-prawnymi związanymi z realizacją tego typu projektów, rozwinęły ich wiedzę oraz zachęciły do dalszych działań polegających na zazielenianiu miasta.

Realizacja

Ze względu na rosnące koszty i aktywność innych jednostek miejskich, wydział zdecydował się na nasadzenie zieleni na parkingu, który pełni również funkcję skweru osiedlowego – które znajduje się w granicy obszaru rewitalizacji. Rosnące drzewa zapewnią cień i zatrzymają wodę.

Zostały wykonane nasadzenia następujących roślin: pęcherznica kalinolistna w odmianach, jałowiec łuskowaty, jałowiec płożący w odmianach, róża pomarszczona, tawuła norweska, berberys ottawski, wierzba całolistna, dereń biały, jałowiec pośredni, tamaryszek, tawuła nippońska, wiśnia piłkowata, brzoza pożyteczna, śliwa wiśniowata.

Mieszkańcy, wraz z wiceprzewodniczącym osiedla wyrazili swoje bardzo duże zadowolenie z wykonanych działań oraz zobowiązali się troszczyć o „małą realizację”. W kolejnych krokach planuje się we współpracy z pobliskim przedszkolem przeprowadzenie akcji „adopcji” drzewa.

 


Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.