Mija drugi rok działań w ramach – finansowanej z funduszy unijnych – trzyletniej kampanii “Green Cities Europe”, która w Polsce nosi nazwę „Zielone Miasto Europy”. Rozpoczęła się ona w ubiegłym roku pod auspicjami Europejskiego Stowarzyszenia Szkółkarskiego (ENA), które w naszym kraju reprezentuje Związek Szkółkarzy Polskich, realizując tu owo wspólne przedsięwzięcie, ważne zarówno dla lokalnej, jak i globalnej rzeczywistości.

Cel kampanii z miesiąca na miesiąc nabiera znaczenia – trafia na coraz bardziej podatny grunt społecznych oczekiwań. Dotyczy intensywniejszego i lepszego wykorzystania roślin w przestrzeniach zurbanizowanych – dla dobra mieszkańców, środowiska, klimatu, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji.

13 krajów – jeden cel

Kampania “Green Cities Europe” prowadzona jest w trzynastu krajach Unii Europejskiej, które reprezentowane są w ENA przez rodzime organizacje szkółkarskie. Oprócz Polski, na tej liście znajdują się: Belgia, Bułgaria, Dania, Francja, Grecja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Przedsięwzięcie potrwa do końca przyszłego roku. Określane jest jako platforma, która propaguje zazielenianie przestrzeni publicznych, dostarczając innowacyjnych pomysłów, fachowych informacji popartych badaniami naukowymi oraz eksperckimi opiniami.

Dobre przykłady i ekspercka wiedza

W każdym kraju, który bierze udział w kampanii, działa poświęcona jej strona internetowa. Nie inaczej jest w Polsce, gdzie pod adresem https://pl.thegreencities.eu/ pojawiają się ciekawe informacje o ważnych wydarzeniach w zielonej branży, a także publikowane są dobre przykłady polskich realizacji, zgodnych z ideą ‘Green City’. Przekazywana jest konkretna wiedza, którą inwestorzy czy projektanci mogą wykorzystać w swojej pracy. Poznajemy nie tylko koncepcję i założenia projektowe, ale także czas realizacji, trudności czy problemy, które napotkali inwestorzy oraz ich rozwiązania, a także koszt inwestycji. Są to zarówno małe założenia jak rabaty edukacyjne czy zielone przystanki jak i projekty wielkoskalowe – parki i zieleńce.

Na stronie można również znaleźć artykuły o roślinach polecanych do miast, z przekierowaniem do bezcennego źródła wiedzy, jakim jest E-katalog roślin (e-katalogroslin.pl), który jednocześnie pozwala dotrzeć do producentów rekomendowanego lub poszukiwanego materiału szkółkarskiego. Do adresatów-subskrybentów wysyłany jest co miesiąc newsletter – w każdej chwili można się nań zapisać, by otrzymywać tę dawkę „zielonej” wiedzy.

W naszym kraju idea „Zielonego Miasta” promowana jest także na forach konferencyjnych, które gromadzą różne branże. Tak było w marcu br. na Samorządowym Forum Klimatycznym w Łodzi oraz na XX Samorządowym Forum Kapitału i Finansów w Katowicach.

Mocno Zielone Miasto (przyszłości)

Podczas tegorocznej konferencji Mocno Zielone Miasto, która nieodłącznie towarzyszy wystawie Zieleń to Życie, jedną z prelekcji wygłosiła Martha Schwartz. Jest to światowej sławy, amerykańska architektka krajobrazu, gorąca orędowniczka stosowania zieleni jako czynnika ograniczającego zmiany klimatu i ich skutki oraz wprowadzania zrównoważonego rozwoju do zieleni publicznej. W prelekcji pod tytułem „Miasta przyszłości i krajobraz miejski” ekspertka przedstawiła rozwiązania, które można wprowadzać nawet w małej skali, wpływając na ekosystem przestrzeni zurbanizowanych – dla dobra społeczności, przyrody, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji. Wystąpienie to można obejrzeć na platformie YouTube kanale Zieleń to Życie.

Europejska Nagroda Green Cities – międzynarodowa promocja zielonych innowacji

Nagroda została ustanowiona przez Europejskie Stowarzyszenie Szkółkarskie (ENA) oraz organizacje biorące udział w kampanii Green Cities Europe, czyli między innymi ZSzP. Każdy z 13 krajów uczestniczących w tym programie zgłasza do konkursu swojego kandydata – najlepszy projekt wyłoniony spośród krajowych aplikacji, który ma w sposób szczególny inspirować i zachęcać do tworzenia ambitnych, innowacyjnych enklaw zieleni. Mogą to być nawet niewielkie realizacje (ale już oddane do użytkowania), dotyczące choćby terenów szkolnych czy przyszpitalnych. Więcej informacji na https://award.thegreencities.eu/.

Tegorocznym polskim przedstawicielem został Park Czyżyny zgłoszony przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie reprezentujący Urząd Miasta Krakowa. Rezultaty bieżącej edycji konkursu poznamy 8 grudnia 2022 r.

Już teraz zachęcamy inwestorów do zgłaszania realizacji do trzeciej odsłony konkursu o Europejską Nagrodę Green Cities (Green Cities Europe Award 2023), dzięki któremu bez kosztowo można zyskać międzynarodową promocję i zostać włączonym do grona „najbardziej zielonych miast naszego kontynentu”!

Wszystkich zainteresowanych kampanią zapraszamy do kontaktu ze Związkiem Szkółkarzy Polskich ([email protected], tel. 22 435 47 22).