1 / 2

W związku z realizacją projektu pt. „Program kaskadowych szkoleń dla pracowników samorządów terytorialnych w zakresie projektowania i gospodarowania zielenią w miastach” dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna, przeprowadzone zostały „małe realizacje” w wybranych miastach w Polsce.

Dzięki programowi kaskadowych szkoleń pracownicy samorządów terytorialnych mogli zapoznać się z problematyką zieleni w miastach oraz uzyskać wiedzę ekspercką na temat zielonej i błękitnej infrastruktury.

Przeprowadzona w ostatnim etapie projektu w okresie luty – lipiec 2022 r. seria szkoleń z uczestniczącymi w projekcie miastami, miała na celu edukacje oraz poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania oraz realizacji zielonej i błękitnej infrastruktury. W ramach tego etapu zostały wspólnie z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowanie, przygotowane i wybudowane projekty tzw. „małe realizacje” na wskazanym przez miasto terenie.

Jednym z zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie miast był Luboń. Początkowo opracowywana „mała realizacja” miała dotyczyć ogrodu społecznego, jednak z uwagi na małe zainteresowanie mieszkańców projekt ten nie został wybrany do realizacji. Ostatecznie na terenie Lubonia wykonano projekt pt. „Zielone Przystanki”, co było niezwykle istotne z uwagi na konieczność ograniczenie skutków występowania miejskich wysp ciepła (MWC) nad sztucznymi powierzchniami terenu (beton, asfalt). Ich skutki były coraz bardziej dotkliwe dla mieszkańców zwłaszcza w okresie letnim. W Luboniu zaobserwowano występowanie kilku takich „wysp” szczególnie na przystankach autobusowych. Mieszkańcy niejednokrotnie zgłaszali potrzebę ich przebudowy z uwagi na fakt, iż w gorące dni oczekiwanie na autobus na przystanku autobusowym, gdzie nie ma skrawka cienia, było wręcz nie zniesienia.

W związku z tym podjęto decyzję o wybudowaniu pierwszego pionowego przystanku autobusowego. Przygotowywany, a następnie zrealizowany projekt pn. „Zielone Przystanki” polegał na demontażu istniejących, starych wiat przystankowych oraz montażu wiat i pergoli, których konstrukcja jest przystosowana do rozwoju roślin pnących. Nowe konstrukcje ustawiono na jednym, z najbardziej ruchliwych i nasłonecznionych skrzyżowań w mieście. Jako część integralna wiat i pergoli zaprojektowano również elementy małej architektury takie jak donice, ławki oraz kosze na śmieci. Konstrukcje obsadzono pnączem rodzimym i zimozielonym (Hedera helix). Za jedną z wiat przystankowych, posadzono dwie lipy szerokolistne.

Reakcja mieszkańców na powstanie „Zielonych Przystanków” była zróżnicowana, z przeważającymi jednak, pozytywnymi opiniami. Należy jednak podkreślić, że realizacja tego typu inicjatyw pozwala również na promowanie bardziej ekologicznej i przyjaznej infrastruktury miejskiej. Jest to niezwykle istotne z uwagi na problemy z jakimi napotykają się współczesne miasta , takie jak zanieczyszczenia powietrza, susza, monokulturę, które powinno się stale identyfikować i dążyć do ich eliminacji lub ograniczenia.


„Niniejszy  materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Instytut Rozwoju Miast i Regionów.”